Hyvinvoinnin lähteillä

27.2.2020


Hyvinvointi on alkaneen vuoden teema koulutusalalla. Koulutus luo hyvinvointia. Tulevan elokuun Äidinkielen ja kirjallisuuden foorumissakin, jonka ohjelmaa esitellään tässä Virkkeessä, käsitellään sitä, miten lukeminen ja kirjoittaminen – oppiaineemme ytimet – luovat hyvinvointia. OAJ puolestaan keskittyy tänä vuonna työhyvinvoinnin korostamiseen.

Tammikuun 18. ja 19. päivä pääsimme keräämään niin työhyvinvoinnin kuin ammatillisen kehittymisen aineksiakin Rovaniemen upeilla talvipäivillä. Paljon kiitoksia järjestäjätiimille antoisasta, monipuolisesta ohjelmasta! Lappilainen leppoisuus oli aistittavissa - ei ollut kiire mihinkään, kun pääsi nauttimaan kielen, kirjallisuuden ja median asiantuntijaluennoista sekä musiikki- ja runoesityksistä. Päivien teema, tarinallisuus, sopi hienosti lumiseen ympäristöön – valkeutta me etelästä tulleet arvostimme kovasti. 

Talvipäivien ohjelmaan kuuluu liittomme vuosikokous, jossa mm. valitaan henkilöt luottamustoimiin. Kiitän lämpimästi kaikkia ÄOL:n jäseniä luottamuksesta, että saan jatkaa puheenjohtajana tässä arvokkaassa järjestössä vielä seuraavat kaksi vuotta. Niiden jälkeen ohjat pääsee ottamaan joku toinen. Toivon, että tehtävästä kiinnostuneet jo kypsyttelevät asiaa mielessään.

ÄOL:n jäsenillä on taas vireä vuosi tiedossa. Paikallinen lukion opetussuunnitelmatyö on käynnistynyt kunnissa ja lukioissa. Perusteiden moduulit taipuvat opintojaksoiksi niin oman oppiaineemme sisällä kuin yhteistyössä muiden aineiden kanssa. Lukioryhmämme on keräämässä ÄOL:n lukio-opettajilta ideoita opintojaksoista yhteiseen käyttöön, ja tuloksista raportoidaan niin liiton julkaisuissa kuin elokuussa foorumissakin. Toivottavasti oppiaineemme omat sisällöt ja tavoitteet näkyvät vahvasti paikallisissa opintojaksoissa ja niin oppiaineemme koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot kuin media- ja teatteridiplomikin löytävät paikkansa opetussuunnitelmista.

ÄLY-oppimisympäristömme kehitystyö jatkuu ja auttaa omalta osaltaan myös uuden opetussuunnitelman haltuunotossa. Kurssien ÄI8 ja ÄI9 materiaalia päivitetään kevään yo-kokeen tehtävillä ja esimerkkivastauksilla. Uuden opetussuunnitelman moduulien mukaista materiaalia tuotetaan myös ahkerasti. Uudet preliminäärit ilmestyvät tuttuun tapaan syksyllä Älyyn.

Myös yläkoulun puolella tapahtuu paljon uutta. Opetussuunnitelman arviointia koskeva luku menee kokonaan uusiksi, ja päättöarvioinnin kriteereitä tarkistetaan. Perusopetusryhmämme laatii arvioinnin tueksi materiaalia. Lisäksi ryhmä tuottaa 6:nnen ja 9. luokan kokeet, joita voi tilata liitosta. 9.luokan kokeen suosituspäivä on 24.4.

Ammatillisen työryhmämme toiminta keskittyy tänä vuonna edelleen reformin vaikutusten seuraamiseen ja tarvittavaan kannanottoon. Myös ammattiin opiskelevilla on oikeus riittävään äidinkielen ja viestinnän opiskeluun ja opettajilla työhyvinvointiin.

Lukuliikkeen toiminta jatkuu aktiivisesti. Olen erittäin iloinen siitä, että lukemisen ja kirjoittamisen keskeinen merkitys on noussut niin vahvasti esiin kaikkialla maassamme ja huoli taitojen hiipumisesta ilman vahvoja tukitoimia on otettu todesta. Lukemisen ja kirjoittamisen harjoittelulle on luotava kuntiin selkeät rakenteet ja maahamme on saatava kansallinen lukutaitostrategia, joka ohjaa myös paikallista toimintaa. Koulun ja kirjaston yhteistyötä on tehostettava. Lukuliike aloittaakin 45:ssä maamme peruskoulussa pilotointikampanjan tänä keväänä. Eduskunta osoitti Lukuliikkeelle lisäksi ”joululahjarahaa” rakenteiden luomiseksi.

Myös Nuori Aleksis -kilpailumme huomioitiin eduskunnassa: pääsemme laajentamaan kilpailua yläkoulun puolelle ja nuortenkirjoihin. Nuorten raadin mielestä parhaan kirjan kirjoittaja palkitaan lokakuussa Turun kirjamessuilla. Nuori Aleksis yläkouluille on hieno tilaisuus innostaa oppilaita kirjojen pariin! 

Liitollamme on jälleen kerran monta vaikuttamisen paikkaa: Oppivelvollisuuden laajentamista toiselle asteelle ollaan eduskunnassa parhaillaan selvittämässä. Olemme kantaneet huolta oppimateriaalien laadusta ja siitä, kuka niiden valinnasta päättää kunnassa. Laatu ja tarkoituksenmukaisuus eivät saa jäädä hinnan jalkoihin. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tekemässä koulutuspoliittista selontekoa, jonka pohjalta linjataan koulutuksen tulevaisuutta. Ministeriö selvittää avoimen verkkokyselyn kautta näkemyksiä siitä, mihin suuntaan koulutusta pitäisi kehittää. ÄOL on aktiivisesti mukana tässä keskustelussa. Oppiaineemme keskeinen asema on turvattava, ja sen sisältöjen opiskeluun on annettava nykyistä enemmän tilaa ja aikaa. 

Kevätaurinkoa!

P.S. Alkanut vuosi on Seitsemän veljeksen 150-vuotisjuhlinnan aikaa! ÄOL, SKS ja Aleksis Kiven seura tuottavat yhdessä aivan uutta materiaalia, joka julkistetaan foorumissa.