ÄOL:n lausunto YTL:lle Abitti-koejärjestelmän kehittämisestä

17.2.2023

 

Abitti2025

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Selvitys ylioppilastutkinnon koejärjestelmän kehittämisestä

Lähtökohdat uudistukselle ovat perustellut, jotta digitaalisten kokeiden järjestäminen onnistuu myös tulevaisuudessa. Nykyisellään kokeiden järjestäminen on ollut varsin työlästä USB-tikkujen päivityksineen. Lukioiden koetilojen järjestelyitä on hyvä saada keveämmiksi. Koejärjestelmän tulee toimia mahdollisimman monilla eri tietokoneilla.

On oltava selkeää, kenellä on tekninen vastuu kokelaan tietokoneen toimivuudesta. Järjestelmän ohjeistuksen on oltava käytännöllistä ja helposti omaksuttavaa.

On tärkeä turvata ja varmistaa, että lukio-opiskelijat saavat harjoitella koeympäristössä toimimista. On myös tärkeää, että lukioaikaisia opintojaksojen kokeita voi helposti laatia mahdollisimman samankaltaisessa muodossa kuin ylioppilaskokeessa. Vilpin mahdollisuus on tärkeä estää. On myös toivottavaa, että  sovelluksen ulkoasu olisi selkeä. Esimerkiksi kokeen kommentointiin ja arviointiin käytettävä tila pitäisi saada koko näytön tilaan pienen ruudun sijaan.

Kouluille on edelleen taattava riittävät taloudelliset resurssit, joita laitteiden ja järjestelmien ylläpito edellyttää. Näitä resursseja ei voi nipistää muista koulujen menoista, kuten oppimateriaalikustannuksista. Uuteen koejärjestelmään siirtymiseen on varattava riittävästi aikaa.

 

 

Irene Bonsdorff

puheenjohtaja

Äidinkielen opettajain liitto ry.