ÄOL:n vuosikokouksen kannanotto: Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus on työtä nuorten ja yhteiskunnan hyväksi

21.1.2023

Äidinkielen opettajain liitto piti vuosikokouksen Oulussa talvipäivillä 21.1.2023 ja julkaisi kokouksen kannanoton.

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus on työtä nuorten ja yhteiskunnan hyväksi

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus on tärkeää työtä luku- ja kirjoitustaidon hyväksi. Olemme huolestuneita opettajien työssä jaksamisesta ja  kaipaamme laajaa yhteiskunnallista arvokeskustelua työmme merkityksestä.

Opettajia kuormittaa työn pirstaloituminen: aikaa kuluu sellaisiin tehtäviin, jotka eivät hyödytä oppimista eivätkä taitojen kehittymistä. Emme voi riittävästi vastata oppilaiden moninaisiin tuen tarpeisiin emmekä heikentyneisiin taitoihin. Ammatillisessa koulutuksessa työtä vaikeuttaa myös etäopetus, ja lukiossa työtä lisäävät jatkuva muutos ja tekoälyn tuomat haasteet.

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat haluavat keskittyä työhönsä nuorten tulevaisuuden ja suomalaisen yhteiskunnan hyväksi. Opetussuunnitelmia on voitava toteuttaa tasa-arvoisesti koko maassa riittävien resurssien turvin. Opettajat eivät saa uupua, jotta alalle edelleen hakeudutaan ja siellä pysytään.

 

Lisätietoja antavat

Irene Bonsdorff

puheenjohtaja

irene.bonsdorff@tyk.fi

p. 040 569 7712

 

 

Sari Hyytiäinen

toiminnanjohtaja

sari.hyytiainen@aidinkielenopettajainliitto.fi

p. 0400 876 548