ÄOL:n lausunto opettajarekisteristä

4.4.2022

ÄOL vastasi opetus- ja kulttuuriministeriön pyyntöön ottaa kantaa opettajarekisteriä koskevaan esitykseen.

Äidinkielen opettajain liitto

 

LAUSUNTO OPETTAJAREKISTERIN PERUSTAMISESTA


 

Rekisteri on tarpeen ajantasaisen, päivittyvän tiedovarannon luomiseksi. Näin päästään toivottavasti eroon myös koulujen hallintoa kuormittavista kyselyistä ja tietopyynnöistä. 

Erityisen tärkeä työkalu on opettajankoulutuksen suunnitteluun. Suunnittelussa voidaan rekisterin avulla ottaa huomioon paitsi eri koulutusasteilta eläkkeelle jäävien opettajien määrä, myös alueelliset näkökulmat: opettajankoulutusta voidaan lisätä tarpeen mukaan niissä osissa maata, joissa erityisesti ilmenee tarvetta uusille rekrytoinneille.

Rekisterin avulla voitaisiin parantaa opettajien työoloja, jos sinne merkittäisiin myös työsopimusten kesto. Tällöin rekisterin tiedoista voitaisiin nähdä esim. tuntiopettajien työsuhteiden ketjuttaminen ja jättäminen työttömäksi kesäloman ajaksi.

Suurin haaste rekisterin luomisessa liittyy tietosuojaan. Rekisteriin pääsy on rajattava tarkoin kouluviranomaisille, ja erityisesti huoltajien pääsy tietoihin on estettävä. Pahimmillaan rekisterin tiedot voisivat lisätä koulujen välistä kilpailua ja koulushoppailua. On siis tärkeää, että rekisterin yksittäistä opettajaa koskevat tiedot eivät ole julkisia. Tämän takia esityksessä mainittu tunniste, opettajanumero, on hyvä ratkaisu.

Rekisteriin on syytä merkitä kattavasti kaikki opettajakoulutuksen saaneet, myös esim. yhdistyksissä ja pedagogisissa järjestöissä työskentelevät. Esitys rekisteriin tallennettavista tiedoista on hyvä. Kelpoisuudet, esim. korkeakoulujen täydennyskoulutukset, on syytä merkitä näkyviin yksityiskohtaisesti.