ÄOL:n hallituksen kokous 4.9.2021: kannanottoja ajankohtaisasioihin

6.9.2021

Tiedotettavaa ÄOL:n hallituksen kokouksesta 4.9.2021

 

Ylioppilastutkinnon yleisten ohjeiden ja määräysten muuttaminen kevään 2022 tutkintoon

1. Lausunto uudesta kompensaatiomallista

ÄOL: Mielestämme tutkintoa ei saa merkittävästi helpottaa. 12 pisteen raja on kohtuullinen. Rajaton uusintamahdollisuus on joka tapauksessa helpottanut tutkinnon suorittamista. On hyvä, että monen i-arvosanan järjestelmästä luovutaan. Muutos selkeyttää tutkintorakennetta.

 

2. Lausunto määräysluonnoksen selkeydestä hallinnollisesti hankalassa tilanteessa.

ÄOL: Kaksi rinnakkaista siirtymävaiheen järjestelmää saattaa aiheuttaa hallinnollista lisätyötä.

 

3. Lausunto muista asioista koskien ylioppilastutkinnon yleisiä määräyksiä ja ohjeita.

ÄOL: Ylioppilastutkinnon yleisiin määräyksiin ja ohjeisiin suunnitellut muutokset ovat mielestämme perusteltuja.

 

Kannanotto ÄOL:n jäseneltä tulleeseen kysymykseen S2-opetuksen järjestämisestä

Näkemyksemme mukaan S2-opiskelijan oppimista pitää tietysti tukea kaikin mahdollisin tavoin. Opetussuunnitelman mukaan koulutuksen järjestäjä vastaa S2-opetuksen järjestämisestä ja mahdollisesta oppilaitosten välisestä yhteistyöstä. Ensisijaisesti S2-opiskelijalle tulee tarjota S2-oppimäärän opetussuunnitelman mukaista opetusta. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetusryhmään integroidulla S2-opiskelijalla on oikeus tulla arvioiduksi S2-oppimäärän perusteella.


Kannanotto ylioppilaskokeiden korjaamisesta maksettavasta palkkiosta

OVTES:n 7 §:ssä ylioppilaskokeiden arvioinnin korvaamiseen sovelletaan aineenopettajan opetusvelvollisuutta (16). Asiasta sovitaan oppilaitoskohtaisesti, koska arviointityö maksetaan lukioresurssista. Joissakin kunnissa tehdään seutukohtaisia sopimuksia. Jos mainitun kaltaista sopimusta ei ole tehty, noudatetaan OVTES:n sopimusta. ÄOL on sitä mieltä, että ylioppilaskokeen arvioinnista maksettavan korvauksen tulisi olla valtakunnallisesti sovittu. Pyydämme OAJ:ä valvomaan, ettei paikallisesti tehdä sopimuksia, joissa korvaus on valtakunnallista sopimusta huonompi.