Äidinkielen opettajain liiton huomioita ja suosituksia ylitunneista

23.3.2020

Äidinkielen opettajain liitto kehottaa jäseniään ja heidän työnantajiaan huomioimaan nämä näkökulmat koskien ylitunteja.

  • ylitunnit eivät ole subjektiivinen oikeus
  • ylituntien määräämisessä on kuultava kaikkia koulun opettajia ennen päätöksentekoa
  • ylituntien määräämisessä opettajia on kohdeltava tasaveroisesti riippumatta esimerkiksi työkokemuksesta ja palvelusajasta nykyisessä työpaikassa
  • ylituntien määräämisessä on huomioitava kunkin opettajan yksilöllinen elämäntilanne
  • ylituntien määräämisessä on huomioitava kunkin opettajan työssä jaksaminen
  • opettajille on pyrittävä varaamaan oikeus kieltäytyä ylituntien pitämisestä