Kannanotto toisen asteen oppimateriaalitilanteeseen

30.10.2019

Kannanotto lähetettiin opetusministeri Li Anderssonille 25.9.2019.

Hallitusohjelmassa ovat merkittävinä ja tärkeinä tavoitteina syrjäytymisen ehkäiseminen ja suomalaisten koulutustason vahvistaminen. Keskeisenä toimenpiteenä tähän kuuluu maksuton toisen asteen koulutus kaikille. Maksuttomuus sisältäisi myös mm. oppimateriaalin.

Laadukkaan opetuksen olennainen osa on laadukas oppimateriaali, jonka opettajat valitsevat sen mukaan, mikä palvelee pedagogisesti parhaiten omia opiskelijoita. Pidämme erittäin tärkeänä, että tämä oikeus säilyy myös, vaikka oppimateriaali muuttuisikin opiskelijoille maksuttomaksi.

Oppimateriaalin tulee olla yhtä laadukasta kaikkialla maassamme. Yhä useammat koulutuksenjärjestäjät kamppailevat tällä hetkellä taloudellisten haasteiden kanssa, mutta toisen asteen maksuttomuus ei saisi vaikuttaa siten, että säästetään oppimateriaalissa valitsemalla kaikille opiskelijoille vain halvin vaihtoehto pedagogisen laadukkuuden kustannuksella.

Pätevä oppimateriaali vaatii pätevät tekijät, jotka tuntevat läpikotaisin oman oppiaineensa sisällöt, uusimman tutkimustiedon, pedagogiikan ja opetussuunnitelman. Työ vaatii työryhmän, jossa on opettajia erilaisista oppilaitoksista, ja yhteisen pedagogisen näkemyksen. Oppikirjasarjan tuottaminen on pitkäaikaista tiimityötä. Tarvitaan myös kustannustoimittaja, joka vastaa kokonaisuuden eheydestä ja hankkii tekijänoikeudet teksteille, kuville, videoille yms:lle. Oppikirjasarjaa on myös päivitettävä säännöllisesti. Oppikirjatyö on tietokirjailijan työtä, ja siitä on saatava asianmukainen korvaus.

Digitaalisten oppimateriaalien käyttö on lisääntynyt koko ajan toisen asteen oppilaitoksissa mm. tekstien yhä monimuotoistuvan maailman vuoksi. Ylioppilaskokeen digitaalistuminen on tuonut sähköisen materiaalin kaikkiin oppiaineisiin. Laadukkaan digitaalisen materiaalin tuottaminen on haastava tehtävä, ja se vaatii myös vankan teknisen osaamisen pohjakseen. Verkkoympäristöjen toimintoja on lisäksi päivitettävä jatkuvasti.

Yhtenä vaihtoehtona on esitetty, että kirjastojen roolia oppikirjojen lainaajina olisi mahdollista lisätä huomattavasti. Myös digitaalista materiaalia voidaan toki lainata, mutta tämä muodostuu ongelmaksi ylioppilaskokeeseen kerrattaessa, kun opiskelijoilla pitäisi olla käytettävänään koko lukion oppimateriaali.

Toivomme, että esittämämme näkökohdat otettaisiin huomioon toisen asteen maksuttomuutta eteenpäin vietäessä. Maailman paras koulu tarvitsee tuekseen maailman parhaan oppimateriaalin.

 

Äidinkielen opettajain liiton hallituksen puolesta

Sari Hyytiäinen

Äidinkielen opettajain liitto ry