Talvipäivien kokoustiedote: Monipuolinen luku- ja kirjoitustaito on selviytymistaito

21.1.2019

Äidinkielen opettajain liiton talvipäivät 19.–20.1.2019 Kouvolassa

Kokoustiedote:

Monipuolinen luku- ja kirjoitustaito on selviytymistaito

Luku- ja kirjoitustaidon opettamiseen tulee kiinnittää huomiota kaikilla kouluasteilla. Sujuva lukutaito ei ole vain teknistä merkkien ymmärtämistä, vaan erilaisten tekstien tuntemista ja niiden merkitysten oivaltamista. Sujuva kirjoitustaito puolestaan on taitoa tuottaa erilaisia tekstejä. Tällaista luku- ja kirjoitustaitoa tarvitaan niin työ- kuin arkielämässäkin joka päivä.

Huoli lasten ja nuorten luku- ja kirjoitustaitojen rapistumisesta on aiheellinen. Riittävät resurssit äidinkielen opetukseen on taattava kaikilla kouluasteilla, jotta laadukkaalle monipuolisen luku- ja kirjoitustaidon opettamiselle on aikaa. Esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa opetuksen määrää on vähennetty huolestuttavan paljon viime vuosien aikana. Ilmiön seuraukset ovat jo nähtävissä.

Lukutalkoisiin tarvitaan mukaan myös päättäjät, koulutuksen järjestäjät ja sidosryhmät, kuten kirjastot ja mediatuottajat, sekä huoltajat. Kouluarjessa luku- ja kirjoitustaidon kehittäminen on koko koulun asia. Kaikissa kouluissa tulee olla mahdollisuus käyttää kirjastoa osana opetusta. Pohtimisen arvoista olisi myös, voisiko äidinkielen ja kirjallisuuden jakaminen omiksi oppiaineikseen vahvistaa luku- ja kirjoitustaidon oppimista.