ÄOL:n vetoomus YTL:lle kevään 2020 koepäivien sijoittelusta

21.12.2018

Ylioppilastutkintolautakunnalle

Ylioppilastutkintolautakunta (YTL) on ilmoittanut 20.12.2018 kevään 2020 ylioppilastutkinnon koepäivät. Äidinkielen lukutaidon koe on ti 10.3. ja kirjoitustaidon koe to 12.3. YTL on myös todennut äidinkielen alustavan arvostelun aikataulun muuttuvan siten, että “- - kahden kokeen alustavaan arvosteluun jää kohtuullinen aika” ja “alustavan arvostelun aikataulusta ohjeistetaan lukioita erikseen”.

ÄOL pitää välttämättömänä, ettei äidinkielen kokeiden alustavaan arvosteluun annettu aika vähene nykyisestä. Nyt opettaja on voinut käyttää kummankin kokeen arviointiin kokonaisen viikon tai kaksi viikkoa, jos hänellä on ollut vähintään 41 kokelaan suoritukset tarkistettavana. Jos kokeet ovat keväällä 2020 kahden päivän välein, on turvattava se, että molempiin kokeisiin on käytössä yhtä pitkä tarkistusaika kuin nykyisinkin eikä opettajaa velvoiteta arvioimaan yhtä aikaa kahta eri koetta. Erityisen ongelmalliseksi tämä tulisi kouluissa, joissa on vain yksi äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja. Huolellinen arviointi vaatii aikaa ja mahdollisuutta keskittyä; se ei onnistu kiireessä. On huomattava, että opettajilla on samaan aikaan mahdollisesti täydet opetustunnit suunnittelu- ja tarkistustöineen sekä ylioppilaskokeiden valvontatehtäviä.

ÄOL ymmärtää YTL:n paineen aikaistaa lopullista arvostelua korkeakoulujen valintajärjestelmän muutosten takia. Se ei saa kuitenkaan tapahtua arvioinnin laadun kustannuksella - varsinkaan kun ylioppilaskokeiden painoarvo korkeakouluvalinnoissa korostuu keväästä 2020 huomattavasti nykyistä enemmän. Äidinkielen kokeen merkitys on erityisen suuri.

Äidinkielen ensimmäinen koe, lukutaidon koe, siirrettiin digitalisoitumisen myötä muiden kokeiden kanssa samoille viikoille maaliskuulle; tekstitaidon koe kirjoitettiin helmikuussa ennen koulujen hiihtolomaviikkoja. Tästä muutoksesta päätettäessä korkeakoulujen uudesta valintajärjestelmästä ei tiedetty. Nyt olisi myös järkevää miettiä äidinkielen toisen kokeen paikkaa uudelleen. ÄOL pitää harkitsemisen arvoisena sitä, että äidinkielen kirjoitustaidon koe järjestettäisiin helmikuussa. Samalla viikolla voisi olla myös muita kokeita, ettei koetiloja tarvitse järjestää yhtä koetta varten.

Äidinkielen opettajain liitto toivoo, että ylioppilastutkintolautakunta kuuntelee opettajien näkemyksiä herkällä korvalla. Liian tiukka alustavan arvioinnin aikataulu vaarantaisi sekä arvioinnin laadun että opettajien työssäjaksamisen.

 

Helsingissä 21.12.2018

Kunnioittavasti

Sari Hyytiäinen

puheenjohtaja

Äidinkielen opettajain liitto ry