Ei yo-tutkintoa englanninkieliseksi

3.1.2018

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen esittää, että englanninkielistä toisen asteen opiskelua lisättäisiin ja myös yo-tutkinto voitaisiin suorittaa englanniksi (Yle Uutiset 22 12.). Tämä on vaarallinen avaus näin pienelle kieliyhteisölle kuin Suomi. Suomen kieli kilpailee jo nyt englannin kanssa nuorten käyttämänä kielenä, ja uudistus vain vahvistaisi tätä ilmiötä.

Suomessa on oltu pitkään huolestuneita suomen kielen vähenemisestä esimerkiksi tieteen ja tutkimuksen kielenä. Jo kielipoliittisessa toimintaohjelmassa  "Suomen kielen tulevaisuus" (1998) otettiin asiaan kantaa ja esitettiin toimia suomen kielen turvaamiseksi. Elinvoimaisen kielen tae on, että sitä käytetään juuri edellä mainituissa tarkoituksissa.

Englannin opiskelu ei kaipaa maamme kouluissa enää lisää tukemista. Se, että koulujen kielivalinnat ovat kaventuneet, on jo koettu ongelmaksi. Muita vieraita kieliä valitaan englannin rinnalle tällä hetkellä liian vähän.

Kielen ja ajattelun suhde on kiinteä. Se, että oppiainetta opettaa englanniksi vaihtelevan tasoisesti äidinkieleltään suomalainen opettaja ilman englannin kielen koulutusta, ei anna oppiaineen alan kielestä välttämättä oikeaa kuvaa eikä myöskään kehitä englannin taitoa parhaalla tavalla.

On tärkeää, että yo-tutkinto säilyy suomen- ja ruotsinkielisenä. Maamme parikymmentä IB-lukiota antavat jo nyt mahdollisuuden myös englanninkielisen tutkinnon suorittamiseen.

Sari Hyytiäinen
Puheenjohtaja
Äidinkielen opettajain liitto