Lausunto ammatillisesta koulutuksesta

21.8.2017

Äidinkielen opettajain liiton ammatillinen työryhmä on antanut lausunnon ammatillisesta koulutuksesta. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi on liitteenä.