Vuosikokoustiedote: Äidinkielen taito on perusoikeus – ja valtaa

17.3.2017

Äidinkielen opettajain liitto (ÄOL) iloitsee siitä, että 100-vuotiaassa Suomessa voimme yhdessä pysähtyä tarkastelemaan oman äidinkielen ja kulttuurin merkitystä. Se on tärkeä osa kaikkea oppimista ja opetusta.

Tietoisuus kielestä ja sen vallasta korostuu yhä enemmän yhteiskunnallisessa keskustelussa.  Monet taidot, kuten taito vlogata, snäpätä, lukea, kirjoittaa, argumentoida, ymmärtää, twiitata, esiintyä, osallistua ja keskustella, ovat nyky-yhteiskunnassa tarpeellisia. Kielitietoisuus näkyy vahvasti myös uusissa opetussuunnitelmissa. On syytä huolehtia siitä, että kaikilla on kyky ymmärtää kielen vaikutuskeinoja, vivahteita ja merkityksiä.

Hyvä äidinkielen taito on jokaisen perusoikeus.  Se on taitoa arvostaa omaa äidinkieltä: rohkeutta puhua, kykyä kirjoittaa ja lukemisen iloa. Kielen rajat ovat maailman rajat. Kielen merkitys on maailmankuvan muodostamisen, kulttuurin siirtämisen ja identiteetin kannalta keskeinen.

Meidän tehtävämme on yhdessä varmistaa, että oma äidinkieli ja kulttuuri ovat keskeinen osa opetusta. Hyvä, tasokas opetus edellyttää opettajien koulutusta, riittäviä määrärahoja sekä avointa, luovaa suhtautumista tulevaisuuteen.

Seinäjoella 15.1.2017

Äidinkielen opettajan liitto