Työryhmät

Edunvalvontaryhmä
Edunvalvontaryhmän muodostavat työryhmien puheenjohtajat ja konsultoivana asiantuntijana Jaakko Sarmola.

Perusopetusryhmä
Pj. Panu Saarnivaara
Minna Inovaara, Hanna Rahko, Helena Raski ja Reetta Tuominen.

Lukioryhmä
Pj. Ulla Koivukangas
Karl Grünn, Sari Hyytiäinen, Päivi Pekanheimo, Ulla Lauhava, Jonna Riikonen ja Liisa Virtanen.

Ammatillinen ryhmä
Pj. Saija Leiding
Leena Griinari, Kaisa Jänis, Jussi Keinänen, Minna Kuutti, Penni Pietilä, Jani Valkeinen.

Virkkeen toimitusneuvosto
Pj. Jaana Ristimäki (päätoimittaja)
Sari Noponen, Annamari Saure, Marjaana Svala, Jani Valkeinen, siht. Anne Helttunen.

Julkaisuryhmä (Laatusana Oy:n hallitus)
Pj. Jani Valkeinen
Irene Bonsdorff, Suvi Kaipainen, Tuula Uusi-Hallila, siht. Anne Helttunen.

Tiedotusryhmä
Pj. Sari Hyytiäinen
Helena Raski, Reetta Tuominen ja liiton toimiston työntekijät.