Työryhmät

Edunvalvontaryhmä
Edunvalvontaryhmän muodostavat työryhmien puheenjohtajat ja konsultoivana asiantuntijana Jaakko Sarmola.

Perusopetusryhmä
Pj. Panu Saarnivaara
Minna Inovaara, Reetta Nyman, Hanna Rahko, Helena Raski, Annamari Saure.

Lukioryhmä
Pj. Terhi Davies
Karl Grünn, Sari Hyytiäinen, Ulla Lauhava, Päivi Pekanheimo, Jonna Riikonen, Liisa Virtanen.

Ammatillinen ryhmä
Pj. Saija Leiding
Leena Griinari, Kaisa Jänis, Jussi Keinänen, Minna Kuutti, Penni Pietilä.

Virkkeen toimitusneuvosto
Pj. Jaana Ristimäki (päätoimittaja)
Sari Noponen,Penni Pietilä, Annamari Saure, Marjaana Svala, siht. Anne Helttunen.

Julkaisuryhmä (Laatusana Oy:n hallitus)
Pj. Jaakko Sarmola
Irene Bonsdorff, Suvi Kaipainen, Tuula Uusi-Hallila, siht. Anne Helttunen.

Tiedotusryhmä
Pj. Sari Hyytiäinen
Helena Raski, Reetta Tuominen ja liiton toimiston työntekijät.