Työryhmät

Perusopetusryhmä
Pj. Hanna Rahko,
Minna Inovaara, Reetta Nyman, Helena Raski, Panu Saarnivaara, Annamari Saure.

Lukioryhmä
Pj. Terhi Davies
Karl Grünn, Sari Hyytiäinen, Ulla Lauhava, Teresa Rautapää, Jonna Riikonen, Taina Timonen-Keskimäki.

Ammatillinen ryhmä
Pj. Saija Leiding
Mari Eeho, Johanna Granlund, Leena Griinari, Kaisa Jänis, Jussi Keinänen, Penni Pietilä.

Virkkeen toimitusneuvosto
Pj. Jaana Ristimäki (päätoimittaja)
Kaisa Jänis, Virva Lehmusvaara, Sari Noponen, Annamari Saure, siht. Anne Helttunen.

Julkaisuryhmä (Laatusana Oy:n hallitus)
Pj. Jaakko Sarmola
Irene Bonsdorff, Suvi Kaipainen, Tuula Uusi-Hallila, siht. Anne Helttunen.

Lukeva koulu
Pj. Sari Hyytiäinen
Satu Grünthal (Helsingin yliopisto), Mari Erho, Minna Inovaara, Hanna Rahko, Helena Raski,
Jonna Riikonen, Panu Saarnivaara, Tia Ukkola (Suomen Luokanopettajat)

Tiedotusryhmä
Pj. Jaakko Sarmola
Saija Leiding, Mari Erho, Virva Lehmusvaara, Teresa Rautapää, Taina Timonen-Keskimäki