Uusin Virke

PÄÄKIRJOITUS Virke 122020

Jaana Ristimäki

 

Ajatuksia etäopetuksen ajasta

 

Maaliskuussa Suomen opettajat ottivat yhdessä yössä haltuun zuumit ja miitit ja laittoivat wilmat ja whatsappit laulamaan. Nyt kun etäopetus on osalla päättymässä, voidaan tarkastalla, millaisia ajatuksia etäopetusloikkaan liittyi? Mitä jäi käteen? Teimme Virkkeessä kyselyn, jonka vastauksista tehtyyn koosteeseen voi tutustua tarkemmin tässä numerossa. Kyselyn tarkoituksena oli saada opettajien ääni kuuluviin ja dokumentoida ajan kuvaa. Kyselyssä nousi esiin yhtäältä väsyneiden ja huolestuneiden toisaalta etätyöstä nauttivien opettajien ääni: toisille yksinäiset työtunnit ruudun ääressä olivat kauhistus, toisille pelastus. 

Käydessäni läpi kyselyn vastauksia, liikutuin siitä, mikä ammattitaito, viisaus ja lämpö ammattikuntaamme sisältyy. Jos se olisi ollut mahdollista, olisin halunnut julkaista lehdessä jokaisen vastauksen sellaisenaan. Nostan kuitenkin vielä tähän muutaman huomion, jotka ansaitsisivat syvempää tarkastelua tulevaisuudessakin:

Kustantajat: 1. Ammatillisella puolella ei ole lainkaan sähköistä materiaalia. 2. Todella monet opettajat kaikilta asteilta kertoivat käyttävänsä paljon aikaa materiaalien etsimiseen ja tekemiseen. Esimerkiksi monet kertoivat tekevänsä omia opetusvideoita. Tästä voinee päätellä, että kustantajat voisivat panostaa vielä enemmän (digitaaliseen) materiaaliin vastauksineen, jotta sitä voisi oikeasti hyödyntää helposti etäopetuksessa.   

Päättäjät, opetuksenjärjestäjät ja työnantajat: 1. Kaikilla oppilailla ei ole mahdollisuutta opiskella rauhassa kotona. Miten oppilaitoksiin olisi voitu järjestää turvallisia työtiloja edes muutamille käyttäjille? 2. Opettajille kunnolliset työvälineet, edes läppärit. Nyt digiloikkavarusteet ovat monesti opettajien oman harrastuneisuuden varassa. 3. Mahdollisuus monimuotoisempaan opetukseen ja oppimiseen myös ilman poikkeusoloja. Etäopetus ei kuitenkaan saisi sulkea lähiopetusta pois. 4. Työhyvinvointiin ja -ympäristöön on jatkossa panostettava. Etäopetuksessa korostui, että monenlaiset työpaikan ongelmat (kyselyssä mainittiin mm. sisäilmaongelmat, huonot ja ahtaat tilat, turhat kokoukset ja raportointi, hälinä ja liian isot ryhmäkoot, huono työilmapiiri) vievät aikaa ja energiaa itse opetustyöltä. 

Kollegat: ”Hyvin myö vejetään!”

Seuraavan numeron ilmestymisen aikaan lienemme vähän viisaampia sen suhteen, oliko päätös avata koulut oikea. Voimia ja terveyttä kaikille kevään viimeiseen viikkoihin. En ole koskaan tarkoittanut sitä yhtä paljon kuin nyt.