Mediatiedot

Virke-lehden mediakortti

Ilmoita Virkkeessä!

Virke-lehti on Äidinkielen opettajain liiton jäsenlehti. Lehdessä käsitellään oppiaineen ajankohtaisia asioita, paneudutaan äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen eri asteilla sekä esitellään uutta tutkimusta ja kirjallisuutta.

Lehden lukijat ovat suurelta osin äidinkielen ja kirjallisuuden opettajia eri kouluasteilta peruskoulusta korkeakouluun. Lehti tavoittaa noin 2 000 opettajaa eri puolilta Suomea. Monet lehden lukijoista suunnittelevat oman koulunsa koulukirjastohankintoja ja kulttuurivierailuja.

Virke tarjoaa oivan kanavan mm. oppimateriaalien, kirjojen ja koulutusten mainostamiseen.

Julkaisija
Äidinkielen opettajain liitto
Mariankatu 7 C 1
00170 Helsinki
puh. 0400 876 548

Painopaikka
Suomen Uusiokuori Oy, Somero

Lehden tiedot

Koko B5 (179 x 256 mm)

Lehdessä on 5 mm:n leikkausvarat.

Lehti on kokonaan nelivärinen (4/4).

Levikki
Virkkeen painos on noin 2000 kpl.

Ilmoitushinnat ja ilmoituksien koot

1/1 s.             750 €             (179x256 mm)
1/2 s.             500 €             (vaaka 179x125 mm, pysty 89,5x256 mm)
1/3 s.             370 €             (vaaka 179 x 85 mm, pysty 60 x 256 mm)
1/4 s.             300 €             (vaaka 179 x 65 mm, pysty 89,5 x 128 mm)
takakansi       800 €             (179x225 mm)

Ilmoitukset pyydetään toimittamaan pdf-muodossa. Leikkausvarojen lisäksi pyydetään takasivuilmoituksen osalta jättämään yläreunaan noin 4 cm:n vara osoitetiedoille.

Ilmestymisaikataulu

numero          aineisto         ilmestyy

1/2023           27.1.2023      viikko 8   

2/2023           21.4.2023      viikko 19 

3/2023           18.8.2023      viikko 38 

4/2023          10.11.2023     viikko 48

 

Aikataulu on ohjeellinen.


Osoitteistot
ÄOL:stä voi myös ostaa äidinkielenopettajien osoitteistoja.

Tietokonerekisteristä voi poimia halutun otoksen (esim. koulumuodon tai postinumeron mukaan) jäsenistämme, joita on noin 1900. Osoitteet maksavat 40 senttiä kappale.

Milja Ahtosalo
päätoimittaja

virke@aidinkielenopettajainliitto.fi