Sähköpostista raporttiin

Petri Laaksonen, Tuija Takala ja Elise Tarkoma (toim.), 2006Kuvaus

Esimerkkejä ammatillisen äidinkielen tekstilajeista ja arvioinnista.
Julkaisua voi käyttää käsikirjana, petusmateriaalina ja innoittajana tekstitaitojen opetuksessa.

Sähköpostista raporttiin on ensimmäinen ammatillisten perusopintojen äidinkielen tekstitaitojen kokoelma. Se sisältää esimerkkejä erilaisista ammatillisen koulutuksen tekstilajeista:
– asiakirjat
– hakemukset
– itsearvioinnit
– luovan kirjoittamisen tekstit
– opinnäytetyötekstit
– pohtivat ja arvioivat tekstit
– raportit ja työselosteet
– referaatit
– verkkotekstit.

Esimerkkitekstit ovat opiskelijoiden kirjoittamia. Jokaisen tekstin yhteydessä on tietoa sen kontekstista: millä koulutusalalla ja missä vaiheessa opintoja teksti on tehty, mikä on tehtävänanto ja mitkä ovat arvioinnin kohteet. Lisäksi on näkyvillä opiskelijan saama arviointi.

Tavoitteena on, että ammatillisen äidinkielen opettaja voi käyttää julkaisua käsikirjana, opetusmateriaalina ja innoittajana tekstitaitojen opetuksessa. Perusasteen ja lukion opetukseen julkaisu antaa tärkeää tietoa ammatillisen koulutuksen ja työelämän teksteistä.

Julkaisun asiantuntija-artikkelit välittävät ajankohtaista ja konkreettista tietoa ja näkökulmia tekstilajeista ja erilaisen oppijan huomioon ottamisesta tekstitaitojen opettamisessa.

Hinta 50 € + lähetyskulut

 

Tilauslomake


Sisällys

Alkusanat

I Tekstitaitojen useat ulottuvuudet

Aino Vuorijärvi: Tekstilaji työvälineenä ammattiin opiskelussa
Tuija Takala: Oppimisvaikeudet tekstitaitojen opetuksessa

II Raportit ja työselostukset

Haastatteluraportit
Työselostusraportit
Työssäoppimisraportit
Näyttöraportit
Toimintasuunnitelma ja arviointi
Opintokäyntiraportit

III Asiakirjat

Vakioasettelumalli
Anomus
Reklamaatiot
Tarjouspyyntö
Tarjous
Muistio
Tiedotteet
Pöytäkirja

IV Hakemukset ja niiden liitteet

Työhakemukset ja ansioluettelot

V Referaatit ja tiivistelmät

Referaatit
Tiivistelmät

VI Opinnäytetyöhön liittyvät tekstit

Opinnäytetyötekstit

VII Esseet

Lähteeseen pohjautuvat pohtivat esseet
Koevastaukset

VIII Kirjallisuustekstit

Lukupäiväkirjat
Kirja-arvostelut
Kirjamainokset
Elokuva-arvostelut

IX Luova kirjoittaminen

Satumodernisaatio
Seitsemän lauseen tarina
Minä-reseptit
Sadutus

X Verkkotekstit

Sähköpostiviestit
Verkkosivujen arvioinnit

XI Itsearvioinnit

Työssäoppimispäiväkirja
Oman oppimisen pohtiminen
Projektityöskentelyn itsearviointi

XII Muut

Kutsu
Asukastiedotteet
Selko-ohje