Kirjoitan – siis olen

Luovan kirjoittamisen opas peruskoulun 5.–9. luokille

Annamari Saure (toim.)

Itsetuntoa ja itsetuntemusta kehittäviä luovan kirjoittamisen tehtäviä peruskoululaisille.

Opetuskansio sisältää kahdeksan opetuspakettia jokaiselle luokalle viidennestä yhdeksänteen.

Kirjoitan – siis olen! -kansiolla on kaksi keskeistä tavoitetta. Toinen on oppia yhä paremmaksi kirjoittajaksi harjoittelemalla, kokeilemalla ja uskaltamalla. Toinen tavoite on suurempi: löytää keinoja ilmaista itseään ja tunteitaan kirjoittamalla, kehittää itsetuntoa ja rakentaa itsetuntemusta.

Kansio sisältää kahdeksan kaksoistuntia kullekin vuosiluokalle viidennestä yhdeksänteen. Vaikka oppitunnit on suunniteltu tietyille luokka-asteille, toimivat viidennen luokan tehtävät yhdeksännelläkin.

Opettajan ohjeissa ja oppilaiden sivuilla on mukana erilaisia arviointikeskustelun ja palautteen antamisen ohjeita. Kansion lopussa on ohje luovan kirjoittamisen portfolilion laatimista varten.

Hinta 50 € + lähetyskulut

Koulukohtainen monistusoikeus.

Tilauslomake

 

Sisällys

Näin käytät Kirjoitan – siis olen -kansiota
Kirjoitan – siis olen, tunnen ja ymmärrän


Tehtäviä 5.-luokkalaisille
Olen monenlainen
Olen vihainen ja iloinen
Polkua pitkin
Hulluttelua sanoilla
Runoilua
Satuilua
Aistit auki
Yllätyksiä

Tehtäviä 6.-luokkalaisille
Minulla on mukavaa
Sanoista tekstiä
Elämäni auringot
Pikkutarkkaa
Loihe loitsimaan
Kuukausia
Kuu on eniten kuu
Onnenpäivä

Tehtäviä 7.-luokkalaisille
Jos minä olisin
Minä kirjoittajana
Aisteja ja tunteita
Muodonmuutoksia
Kuvia ja sanoja
Minun tieni
Kirjoitetaan yhdessä
Minulla on ystävä

Tehtäviä 8.-luokkalaisille
Minä olen
Miltä tuntuu?
Kummallista
Matkalla maisemaan
Totta ja tarua
Haikuja ja tankoja
Tekstiä mistä vain
Matka syvyyteen

Tehtäviä 9.-luokkalaisille
Monenlainen minä
Kissa vieköön
Kertomukseen upoksiin
Olenko minä
Tunteen maisemia
Pienestä muistan
Unesta maailmaan
Voimavarani

Luovan kirjoitamisen portfolio