Opetuskansiot

Kielen mieli

Suvi Kaipainen


Kielen mieli -kansio toimii hyvin oheismateriaalina peruskieliopin opetuksen kanssa. Se on myös hyvä kertausmateriaali yläkoulun viimeisillä luokilla.

Materiaalin voi tilata joko PDF:nä tai kansiona.

 

Hinta 20 € + lähetyskulut (kansio)

Iloa ilmiöistä

Annamari Saure

Yli 400-sivuinen kokonaisuus sisältää tietoa ja käytännön sovelluksia uuden opetussuunnitelman mukaisista ja oppiaineita eheyttävistä opetusmenetelmistä sekä arvioinnista.

Kokonaisuus keskittyy erityisesti ajattelun ja oppimaan oppimisen taitojen kehittämiseen sekä äidinkielen ja kirjallisuuden tavoitteisiin ja sisältöihin.

Materiaalin voi tilata joko PDF:nä tai kansiona. Käytämme PDF-tiedoston lähettämiseen We Transfer -nimistä ohjelmaa. Tilaaja saa sähköpostitse linkin sivulle, jossa tiedosto on ladattavissa seitsemän päivän ajan. 

Hinta 70 € + lähetyskulut (kansio)

Ilmassa on! Draamaa ja toimintaa äidinkielen ja kirjallisuuden tunneille

Ruusa Einiö, Anna Huhtamäki ja Johanna Kontio

Opetuskansio sisältää runsaasti harjoituksia toiminnallisen kirjallisuuden, kielenhuollon ja kieliopin opettamiseen. Mukana on myös ohjeita ja vinkkejä kirjoittamisen, median ja sukukielten opettamiseen toiminnallisin keinoin.

Materiaalin voi tilata joko PDF:nä tai kansiona.

Hinta 50 € + lähetyskulut (kansio)

Ajatusten kartta – Tekstilajit elämään

Suvi Kaipainen, Marja-Terttu Lounavaara ja Annamari Saure

Tekstien ja tehtävien avulla harjoitellaan tekstitaitoja monipuolisesti.

Kansio on suunnattu peruskoulujen 6.–9. luokille; sekä äidinkielisille ryhmille että sellaisille ryhmille, joissa opiskelee S2-oppilaita. Tehtävät soveltuvat myös hyvin suomi toisena kielenä aikuisopetukseen.

Materiaali on saatavana sekä PDF:nä että kansiona.

Hinta 55 € + lähetyskulut (kansio)

Uusi tekstitulkki

Maila Eichhorn, Jaana Nykänen ja Sari Päivärinne

Lukemisto ja tehtäväkokoelma suomi toisena ja vieraana kielenä -opetukseen.

Uusi Tekstitulkki sisältää yhteensä yhdeksän itsenäistä teemakokonaisuutta, joiden tarkoituksena on antaa opiskelijalle valmiuksia suomalaisen elämänmuodon parempaan ymmärtämiseen.

Materiaali on saatavana PDF:nä ja kansiona.

Hinta 50 € + lähetyskulut (kansio)

Kirjoitan – siis olen

Annamari Saure

Luovan kirjoittamisen opas peruskoulun 5.–9. luokille.

Itsetuntoa ja itsetuntemusta kehittäviä luovan kirjoittamisen tehtäviä peruskoululaisille. Opetuskansio sisältää kahdeksan opetuspakettia jokaiselle luokalle viidennestä yhdeksänteen.

Hinta 50 € + lähetyskulut

Kielikunto

Elise Tarkoma

Ohjeita ja tehtäviä tekniikan alojen äidinkielen opetukseen.

Materiaali on suunnattu ammatillisen perusopetuksen tekniikan aloille ja S2 -opetukseen.

Hinta 50 € + lähetyskulut

Syytä juhlaan!

Sari Toivakka

Koulun juhlakansio.

Materiaali antaa runsaasti ohjeita, neuvoja ja käytännön materiaalia koulun juhlien järjestäjille.

Hinta 50 € + lähetyskulut

Sepitteitä ja totuuksia

Tuija Takala ja Kaisa Ikäläinen

Kirjallisuustehtäviä ammatilliseen koulutukseen ja lukioon.

Kansiossa pureudutaan tieto-, mielipide- ja kaunokirjallisuuteen.

Hinta 50 € + lähetyskulut

Mahtisana ja muita näytelmiä

Tuula Kämi, Leeni Tiirakari ja Someron lukion draamaryhmä (toim.)

16 klassikkotekstiä sovitettuna koulussa esitettäviksi.

Valikoima ulottuu satunäytelmistä Shakespeare- ja Ibsen -sovituksiin.

Hinta 40 € + lähetyskulut

Sähköpostista raporttiin

Petri Laaksonen, Tuija Takala ja Elise Tarkoma (toim.)

Esimerkkejä ammatillisen äidinkielen tekstilajeista ja arvioinnista.

Julkaisua voi käyttää käsikirjana, opetusmateriaalina ja innoittajana tekstitaitojen opetuksessa.

Hinta 50 € + lähetyskulut