Opetuskansiot

Tekstikaista – esimerkkejä erilaisista juttutyypeistä

Henna Mäkelin

Juttutyypit hakusessa? Tekstikaista on materiaalipankki, joka sisältää esimerkkejä ja tehtäviä eri juttutyypeistä. Juttujen aiheet – tulevaisuuden liikenne ja YA-kirjallisuus – kiinnostavat erityisesti toisen asteen opiskelijoita. Molemmista aiheista on tarjolla eri juttutyyppejä, jolloin niiden vertailu helpottuu. Materiaalin avulla tutuiksi tulevat sisältömarkkinointijuttu, asiahaastattelu, gallup, uutinen, kritiikki, hyötyjuttu ja kolumni.

Tekstikaistan tekijä Henna Mäkelin on sanojen ammattilainen. Hän on julkaissut muun muassa tietokirjan, romaanin ja erilaisia lehtijuttuja vuodesta 2007.

Pdf-muodossa olevalla Tekstikaistalla tehtävineen on koulukohtainen käyttöoikeus. Pdf:n voi halutessaan tulostaa lehden muotoiseksi materiaaliksi.

Käytämme julkaisun lähettämiseen WeTransfer-ohjelmaa. Tilaaja saa sähköpostitse linkin sivulle, jossa tiedosto on ladattavissa seitsemän päivän ajan.

Hinta 44 € (PDF tehtävineen)

Tekstitulkki – välittää, selittää ja puhututtaa

Christina Alho, Maila Eichhorn ja Helena Korpela

Tekstitulkki 2022 on opettajan työkalu, joka on laadittu oppimisen tueksi opiskelijoille, joilla on jo vähintään perustiedot suomesta (A2–B1). Aineistokokoelma on suunniteltu lähinnä nuorille ja aikuisille oppijoille, ja se soveltuu suomen opetukseen yhtä hyvin ulkomailla kuin Suomessakin.

Tekstitulkki sisältää yhteensä kymmenen eri teemakokonaisuutta, joista yksi perustuu kirjallisuuteen ja yhdeksän autenttisiin sanoma- tai aikakauslehtien ja internetjulkaisujen teksteihin. Alkuperäisistä teksteistä Tekstitulkkiin on muokattu yksi tai kaksi helpotettua versiota. Eri versioiden avulla samaa aihetta voidaan käsitellä samanaikaisesti hyvinkin heterogeenisissä ryhmissä. Tekstin teemoja käsitteleviä sanasto-, kirjoitus- ja keskustelutehtäviä kussakin teemapaketissa on runsaasti.

Tällä jokaisen helposti saavutettavalla PDF-julkaisulla on koulukohtainen käyttöoikeus, ja sen voi halutessaan itse tulostaa vaikkapa kansiomateriaaliksi.  

Käytämme julkaisun lähettämiseen WeTransfer-ohjelmaa. Tilaaja saa sähköpostitse linkin sivulle, jossa tiedosto on ladattavissa seitsemän päivän ajan.

Hinta 55 € (PDF)

 

Kirjoittamisen työpaja

Johanna Pentikäinen

Yli 200-sivuinen 5.–9.-luokkalaisille soveltuva kirjoittamisen opetuksen materiaalikansio, jonka viesti on, että kirjoittamista tulee opettaa oppijoita inspiroivien ja houkuttelevien tekstien avulla!

Kansio sisältää runsaasti ohjeita ja työvälineitä laajan tekstin tuottamiseen työpajamuotoisessa opetuksessa. Ohjeistus on laadittu tekstilajeittain aina omasta elämästä kirjoittamisesta fantasiaan ja mielipidekirjoituksesta aineistopohjaiseen kirjoitelmaan. Jokaisessa kokonaisuudessa apuna on esimerkkiteksti eli mentoriteksti, mutta materiaalit on laadittu niin, että niitä voi käyttää myös muiden tekstien ohessa.

Opetuskokonaisuudet on rakennettu kolmitasoisesti 5.-luokkalaisia, 7.-luokkalaisia ja 9.-luokkalaisia ajatellen. Eritasoisia materiaaleja voi hyödyntää myös eriyttämiseen. Materiaalia voi käyttää myös soveltaen esimerkiksi niin, että kirjoitustehtävä on kytketty ilmiölähtöisen oppimisen osaksi.

Materiaalin voi tilata joko PDF:nä tai kansiona. Käytämme PDF-tiedoston lähettämiseen WeTransfer-ohjelmaa. Tilaaja saa sähköpostitse linkin sivulle, jossa tiedosto on ladattavissa seitsemän päivän ajan.

Kansiolla on koulukohtainen monistusoikeus.

 

Hinta 60 € + lähetyskulut (kansio)

 

Kielen mieli

Suvi Kaipainen


Kielen mieli -kansio toimii hyvin oheismateriaalina peruskieliopin opetuksen kanssa. Se on myös hyvä kertausmateriaali yläkoulun viimeisillä luokilla.

Materiaalin voi tilata joko PDF:nä tai kansiona.

 

Hinta 20 € + lähetyskulut (kansio)

Iloa ilmiöistä

Annamari Saure

Yli 400-sivuinen kokonaisuus sisältää tietoa ja käytännön sovelluksia uuden opetussuunnitelman mukaisista ja oppiaineita eheyttävistä opetusmenetelmistä sekä arvioinnista.

Kokonaisuus keskittyy erityisesti ajattelun ja oppimaan oppimisen taitojen kehittämiseen sekä äidinkielen ja kirjallisuuden tavoitteisiin ja sisältöihin.

Materiaalin voi tilata joko PDF:nä tai kansiona. Käytämme PDF-tiedoston lähettämiseen We Transfer -nimistä ohjelmaa. Tilaaja saa sähköpostitse linkin sivulle, jossa tiedosto on ladattavissa seitsemän päivän ajan. 

Hinta 70 € + lähetyskulut (kansio)

Ilmassa on! Draamaa ja toimintaa äidinkielen ja kirjallisuuden tunneille

Ruusa Einiö, Anna Huhtamäki ja Johanna Kontio

Opetuskansio sisältää runsaasti harjoituksia toiminnallisen kirjallisuuden, kielenhuollon ja kieliopin opettamiseen. Mukana on myös ohjeita ja vinkkejä kirjoittamisen, median ja sukukielten opettamiseen toiminnallisin keinoin.

Materiaalin voi tilata joko PDF:nä tai kansiona.

Hinta 50 € + lähetyskulut (kansio)

Ajatusten kartta – Tekstilajit elämään

Suvi Kaipainen, Marja-Terttu Lounavaara ja Annamari Saure

Tekstien ja tehtävien avulla harjoitellaan tekstitaitoja monipuolisesti.

Kansio on suunnattu peruskoulujen 6.–9. luokille; sekä äidinkielisille ryhmille että sellaisille ryhmille, joissa opiskelee S2-oppilaita. Tehtävät soveltuvat myös hyvin suomi toisena kielenä aikuisopetukseen.

Materiaali on saatavana sekä PDF:nä että kansiona.

Hinta 55 € + lähetyskulut (kansio)

Kirjoitan – siis olen

Annamari Saure

Luovan kirjoittamisen opas peruskoulun 5.–9. luokille.

Itsetuntoa ja itsetuntemusta kehittäviä luovan kirjoittamisen tehtäviä peruskoululaisille. Opetuskansio sisältää kahdeksan opetuspakettia jokaiselle luokalle viidennestä yhdeksänteen.

Hinta 50 € + lähetyskulut

Kielikunto

Elise Tarkoma

Ohjeita ja tehtäviä tekniikan alojen äidinkielen opetukseen.

Materiaali on suunnattu ammatillisen perusopetuksen tekniikan aloille ja S2 -opetukseen.

Hinta 50 € + lähetyskulut

Syytä juhlaan!

Sari Toivakka

Koulun juhlakansio.

Materiaali antaa runsaasti ohjeita, neuvoja ja käytännön materiaalia koulun juhlien järjestäjille.

Hinta 50 € + lähetyskulut

Sepitteitä ja totuuksia

Tuija Takala ja Kaisa Ikäläinen

Kirjallisuustehtäviä ammatilliseen koulutukseen ja lukioon.

Kansiossa pureudutaan tieto-, mielipide- ja kaunokirjallisuuteen.

Hinta 50 € + lähetyskulut

Mahtisana ja muita näytelmiä

Tuula Kämi, Leeni Tiirakari ja Someron lukion draamaryhmä (toim.)

16 klassikkotekstiä sovitettuna koulussa esitettäviksi.

Valikoima ulottuu satunäytelmistä Shakespeare- ja Ibsen -sovituksiin.

Hinta 40 € + lähetyskulut

Sähköpostista raporttiin

Petri Laaksonen, Tuija Takala ja Elise Tarkoma (toim.)

Esimerkkejä ammatillisen äidinkielen tekstilajeista ja arvioinnista.

Julkaisua voi käyttää käsikirjana, opetusmateriaalina ja innoittajana tekstitaitojen opetuksessa.

Hinta 50 € + lähetyskulut