Yläkoulun Nuori Aleksis

Yläkoulun Nuori Aleksis 2021 -projektiin voivat osallistua kaikki kevään 2021 aikana luokilla 7–9 opiskelevat oppilaat.

 

Osallistujista kootaan suuri lukijaraati, joka lukee omatoimisesti kevään ja kesän aikana vuonna 2020 ilmestynyttä, kotimaista, nuorille tarkoitettua kauno- ja tietokirjallisuutta. Raatilaisten suosikit kootaan elokuussa, ja niiden perusteella raadin parhaat lukijat valitsevat palkinnon saajan.

 

1 500 euron rahapalkinto kirjailijalle jaetaan Turun Kirjamessuilla 1.10.2021.

 

Äidinkielen opettajain liitto on aikaisemmin koonnut lähes 20 vuoden ajan toisen asteen opiskelijoista raadin, joka jakoi vuosittain Helsingin Kirjamessuilla Nuori Aleksis -palkinnon parhaalle edellisvuonna ilmestyneelle kotimaiselle kaunokirjalle. Viime vuonna järjestettiin ensimmäinen yläkoulun Nuori Aleksis -projekti, ja palkinnon sai Marisha Rasi-Koskinen teoksellaan Auringon pimeä puoli (WSOY).

Vaikka lukemisen vähenemisestä ja lukutaidon heikkenemisestä puhutaan paljon, on meillä myös nuoria, jotka ovat kiinnostuneita kirjallisuudesta ja lukevat paljon. Nuori Aleksis on tarkoitettu juuri heille! Vähimmäisvaatimus raatilaisille on 15 kirjan lukeminen.

 

Nuori Aleksis -aikataulu ja prosessin kulku


22.3.2021 mennessä: Opettajat saavat ilmoittaa mukaan luokilla 7–9 opiskelevia oppilaitaan tämän sivun ilmoittautumislomakkeella.

25.3.–22.8.2021: Oppilaitaan ilmoittaneet opettajat saavat tarkemmat ohjeet ja raatilaisten lukuaika alkaa.

Suuri lukijaraati lukee heille jaettavalta listalta viime vuonna ilmestynyttä nuorten kauno- ja tietokirjallisuutta. 22.8. mennessä raatilaisten opettajat palauttavat ÄOL:lle raatilaisten lukulistat ja kirja-arviot neljästä suosikkiteoksestaan.

Kirja-arvioiden perusteella valitaan palkintoehdokkaat ja viisi loppuraatilaista, joiden tehtävänä on päättää palkinnon saaja.

Loppuraatiin pääsyyn vaikuttavat ensisijaisesti luettujen teosten määrä ja tasatilanteessa se, miten hyvin omat suosikit on perusteltu.

17.9.2021: Loppuraati kokoontuu Äidinkielen opettajain liiton toimistolla Helsingissä. Raatilaisten opettajien toivotaan pääsevän saattajiksi.

1.10.2021: Loppuraati palkitsee valitsemansa kirjailijan Turun Kirjamessuilla. Raatilaiset voivat ottaa mukaan opettajansa tai huoltajansa.

Raatilaisten ja saattajien matkakulut korvataan.


Yhteydenpito raatilaisiin opettajien kautta


Opettajat saavat raatilaisille jaettavaksi kirjalistan, johon on koottu viimevuotiset nuorten kauno- ja tietokirjat. Opettaja voi valita, jakaako hän kirjalistan oppilaileen sähköisesti vai tulostaa sen.

Raatilaisten tehtävänä on lukea listan teoksia niin paljon kuin he ehtivät ja jaksavat. Elokuussa he palauttavat opettajilleen sellaiset listat, joihin he ovat merkinneet ne teokset, jotka ovat lukeneet. Lisäksi raatilaiset palauttavat arvionsa neljästä suosikkiteoksestaan paremmuusjärjestyksessä.

Opettajat voivat palauttaa kirjalistat ja kirja-arviot ÄOL:oon sähköisinä tiedostoina tai skannattuina.

Jokainen lukulistansa ja kirja-arvionsa palauttanut raatilainen saa osallistumistodistuksen ja palkitun kirjan muistoksi tärkeästä työstään.