Ylioppilastekstejä 2017: Kielitehtävien ratkaisut

YLIOPPILASTEKSTEJÄ 2017 -KOKOELMAN KIELITEHTÄVIEN RATKAISUT

 

VIRKERAKENNEONGELMAT (pää- ja sivulauseen erottaminen, välimerkkiongelmat, huojuva konjunktiovalinta, konjunktion puuttuminen, väärä lauseenvastike jne.)

 

Pää- ja sivulauseen erottaminen pilkulla

 

Tehtävä: Alleviivaa kohdassa A lauseiden predikaatit ja korjaa välimerkkeihin liittyvät virheet.

 

1. Koska teksti on tiivis, nettiosoitteella on myös tärkeä merkitys lisätiedon osalta, ja siksi se on tummennettu.

 

2. Tiedotteessa vedotaan sekä faktoihin että tunteeseen.

 

3. Kirkkaan punainen otsikko sen sijaan on huomiota herättävä ja pysäyttää lukijan.

 

4. Lapsi, joka istuu luultavasti äitinsä sylissä, tarvitsee apua.

 

5. Elokuvissa katsoja tulkitsee kaikkea, mitä näkee, niin ilmeitä, eleitä kuin ympäristöäkin.

 

6. Itselläni ainakin sen hetkinen tunne ja ulkopuoliset tekijät vaikuttavat siihen, nappaanko kirjan kouraani vai laitanko elokuvan pyörimään.

 

7. Kirjojakin on moneen tilanteeseen riippuen siitä, onko koe tulossa vai haluaako vain rentoutua.

 

8. Oma tunnetila vaikuttaa, kun miettii, minkä elokuvan katsoisi tai minkä kirjan lukisi.

 

9. Onneksi on useita kategorioita, joista valita.

 

10. Kun ihminen pohtii, pitääkö enemmän kirjoista vai elokuvista, vaikuttavat päätökseen monet tekijät.

 

11. Kuitenkin kaikkein eniten elämyksiä saa, jos ei sulje pois toista vaihtoehtoa.

 

Lauseenvastikeongelma

 

1. Koska veljekset ovat olleet eristyksissä Hiidenkivellä, voi päätellä, että he ovat nälkäisiä ja alkaneet ärsyyntyä toistensa seurasta.

 

2. Kukaan veljeksistä ei pysty välttämään heidän kärhämäänsä. Jokainen on siinä mukana - jos ei osallistumalla keskusteluun niin sitten keskustelun aiheena.

 

3. Veljesten vietettyä siirtolohkareella kolme päivää alkaa yhden veljeksistä hermo pettää.

 

4. Kuitenkin Laurin nautittua liikaa alkoholia syntyy riita. (Virkkeen alussa olevaa lauseenvastiketta ei eroteta pilkulla.)

 

5. Koska aihe on rahan lahjoittaminen, kohdistetaan julkaisu niille, joilla rahaa on. (temporaalirakenteella ei voi korvata koska-sivulausetta. Relatiivipronomini on joka, ei kuka.)

 

6. Leipätekstin jälkeen on voimaruokaa käsittelevä tietolaatikko.

 

7. Jos resurssit ja kiintiöt antavat myöten ja pakolainen täyttää kaikki tarvittavat ehdot, hän saa turvapaikan Suomesta.

 

8. Iloa älykellosta on riittänyt, koska siitä näkee kätevästi muun muassa saapuneet viestit. Haluttaessa se myös mittaa sykkeen ja aktiivisuuden tason.
(halutessaan = milloin kello haluaa)

 

x. Esimerkiksi työhakemuksen tulisi olla sujuvaa suomea, mutta jos se vilisee virheitä, voi mahdollinen työpaikka mennä sivu suun. (Temporaalinen lauseenvastike korvaa vain kun-sivulauseen, ei jos-lausetta)

 

9. Esimerkiksi pelätessään korkeita paikkoja pelko ottaa vallan -  - (=pelko on se, joka pelkää korkeita paikkoja)

→ Esimerkiksi jos pelkää korkeita paikkoja, pelko ottaa vallan vain, kun ihminen kokee paikan korkeaksi ja uhkaavaksi.

 

10. Puhelimiin on helppo turvautua, mutta jos niihin turvautuu oikean ihmisen sijasta, saattaa turmella aidon suhteen.

 

Epätarkka konjunktiovalinta lauseiden välillä

 

1. Timo on esimerkiksi sovittelija, joka koettaa pitää veljesten välit hyvinä.

 

2. Tällainen yksityiskohtainen tieto vetoaa lukijaan ja vahvistaa mielikuvaa siitä, että mitään ei salata ja toiminta on turvallista ja luotettavaa.

 

3. Lehdessä kerrotaan, että lahjoituksen ei tarvitse olla suuri ja (että) sen tekeminen on helppoa.

 

4. Ei ole sama asia jutella viestien tai kommenttien välityksellä kuin fyysisesti kasvokkain.

 

5. Niin kauan kuin itselle ei ole sattunut mitään, vähättelee läsnäolon tarvetta.

 

6. Kädet  ovat kuitenkin samassa asennossa kuin puhelinta pidettäessä.

 

7. Kirjassa rikkaus juuri onkin, että voi kuvitella tapahtumat, miljöön sekä ihmiset juuri sellaisiksi kuin haluaa.

 

8. Kun mietitään, kummat ovat parempia, elokuvat vai kirjat, jakaantuvat mielipiteet niin eri ihmisten välillä kuin tilanteenkin mukaan.

 

Virkkeen osien rinnastaminen

 

1. Kirkon ulkomaanavun tiedotuslehti käsittelee vähävaraisia ja heidän tuentarvettaan. /  - - ja sitä, että he tarvitsevat tukea. / ?

 

2. Siinä [lehdessä] voitaisiin esitellä konkreettisesti, kuinka auttaa lahjoittamalla, sekä selvittää tarkkoja lahjoitussummia ja kertoa, mitä näillä summilla pystyttäisiin tekemään.

 

3. On kuitenkin kyseenalaista, onko Koskisen mielipide ainoa oikea_ vai onko hänen mielipiteensä takana halu saada rahaa kaupallisen yhteistyön kautta.

 

4. Jo tekstin otsikko kertoo, että kokonaisuus tuo esille Voimaruuan ja sen, kuinka se auttaa urheilijaa pysymään kunnossa.

 

Muita välimerkkiongelmia

 

1. Positiivista mielikuvaa tuotteesta tehostetaan myös kuvailevilla adjektiiveilla, kuten “ainutlaatuinen” ja ”helppokäyttöinen”.

 

2. Todellisuudessa harva meistä on kaikkien asioiden suhteen “hiirulainen”, mutta - -.

 

3. Pelko on maailmanlaajuinen perustunne. Se on usein aiheeton mutta silti välttämätön tunne, joka on toiminut itsepuolustuksena ja selviytymiskeinona jo lajimme synnystä asti.

 

4. Elokuvien kannattajilta taas kuulee usein, että kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.

 

5. Alamme muistuttaa enemmän älyzombia kuin älyihmistä.

 

6. Varmasti ikuinen kiistelyn aihe on, kummat ovat parempia, kirjat vai elokuvat. / Varmasti ikuinen kiistelyn aihe on, ovatko elokuvat vai kirjat parempia.

 

Sanajärjestys

 

1. Kiinnostavatko kirjat yksinkertaisesti kaikkia?

 

2. Uskonnonvapaus sai yhä enemmän painoa ja merkitystä viime vuosina maailmalla sekaannusta herättäneen pakolaiskriisin myötä.

 

3. Lehtikin saattaa tulla  kotiin vain sen takia, että se on aina tullut, vaikka sitä ei luettaisikaan.

 

 

ALKUKIRJAIN, YHTEEN JA ERIKSEEN KIRJOITTAMINEN

 

1. Esimerkkitilanteessa pelko oli aluksi tarpeeton, mutta kuitenkin hyödyllinen - -.

 

2. Alun perin pelolla on ollut evoluutiolle tärkeä merkitys.

 

4. Tsumani, kolmas maailmansota ja läheisen kuolema.

 

5. Tarpeellista pelkoa on varuillaan oleminen, muun muassa liikenteessä.

 

6. Murrosvaihe kirkon asemassa on alkanut jo ennen kirkosta eroamisen trendiä.

 

7. Euroopan unionin alueella liikkumista helpotettiin siten, että passia ei välttämättä tarvittu - -.

 

8. Valitettavasti useat löytävät tämän palan itsestään vasta aikuisiällä, kun - - .

 

9. Jos jutun jättääkin lukematta, voi jäädä mielikuva, että kyse on tunnetusta suomalaisesta laulajasta - -.

 

10. Se helpottaisi ihmisten arkea roimasti, jolloin vapaa-aikaa jäisi muuhunkin.

 

 

OMISTUSLIITE, PERSOONAPÄÄTE

 

1. Hänen suosikkinsa näistä on Harmonian 360 Wholefood.

 

2. Vaikka Nevalainen sanoo kiusaajan saattavan menestyä hyvin elämässään taitavuudellaan ja häikäilemättömyydellään, ei menestys ole taattu.

 

3. Tällainen pelko ei ole tarpeeton, sillä se kertoo välittämisestä ja koskee itselle tärkeitä ihmisiä, joista ei halua luopua.

 

4. Molemmat näyttävät hyvin kiireisiltä puhelimia näppäillessään.

 

5. Mitkä ovat kiusaajien arvot tai missä on heidän kunnioituksensa muita ihmisiä kohtaan?

 

6. Iloa älykellosta on riittänyt, koska siitä näkee kätevästi muun muassa saapuvat viestit sekä haluttaessa se mittaa sykkeen ja aktiivisuuden tason.

 

 

PRONOMINIVIITTAUS

 

1. Tilanne saa itse kunkin veljeksen pinnan kiristymään, mikä aiheuttaa hankausta heidän välisissään suhteissa.

 

2. Veljekset sopivat, että se, joka  ei tottele Juhanin sanaa, heitetään alas kiveltä.

 

3. Veljeksillä on myös rooleja, jotka vaikuttavat heidän suhteisiinsa.

 

4. Ajatellaan, että vanhimmalla on eniten kokemusta ja valtaa sanoa mielipiteensä.

 

5. Kirkon Ulkomaanapu on pyrkinyt löytämään jokaiselle sopivan vaihtoehdon, joka edesauttaa ihmistä lähtemään lahjoittajaksi.

 

6. Ensimmäisenä tiedotteesta huomaa äidistä ja tyttärestä kuvan, josta lukijalle tulee heti olo, että hän tietää, minne mahdolliset lahjoitukset päätyvät ja ketä autetaan.

 

7. Tekstissään “Voimaruoka auttaa pysymään iskussa” Reijo Ikävalko haastattelee Sauli Koskista tämän elämäntapohin liittyen.

 

8. Artikkeli kertoo julkisuuden henkilöstä, jonka intohimona ovat urheilu ja terveelliset elämäntavat mutta joka ei urheile työkseen.

 

9. Aukeamalla on Koskisesta kaksi kuvaa, joissa hän on hymyileväinen, reipas ja hyvässä kunnossa.

 

10. Valitettavan usein tuotteet kuitenkin vain yrittävät täyttää kuluttajan tarpeen, jota ei aikaisemmin ollut edes olemassa.

 

11. Älytekniikasta on muodostunut vain yritysten ja niiden mainosten käyttämä markkinointikikka. Näin ne yrittävät saada kuluttajan ostamaan oman älytuotteensa toisen tuotteen sijasta.

 

12. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, sillä älylaitteet luotiin helpottamaan jokapäiväistä elämäämme ja niiden tuomat mahdollisuudet ovat loputtomia.

 

x. Kuka uskaltaa tai haluaa olla äänessä tai näyttää parhaimpia puoliaan sen jälkeen, kun on tullut hakatuksi?

 

13. Jo nyt kehitetään ensimmäisiä älyautoja, joiden avulla liikenne olisi sulavaa ja täysin turvallista.

 

14. Suurimpia uhkia näissä autoissa ovat ohjelmointivirheet, jotka saattaisivat vaarantaa monen ihmisen hengen.

 

15. Kirjoitukset ovat jo vuosikymmeniä olleet perinne, ja ne on todettu hyödyllisiksi, sillä ne ovat edelleen käytössä.

 

16. Videon voi helposti ladata YouTubessa, jossa se voi levitä viruksen lailla.

 

17. Siitä huolimatta suomalaista mediaa pidetään luotettavana, koska se sallii jokaisen tuoda esille erilaisia mielipiteitä ja näkemyksiä.

 

18. Raaka totuus pääsi ilmi ja paljasti, kuinka hiljainen ja salaileva media onkaan.

 

19. En mielestäni ole lähelläkään sitä /sellaista kuvausta kiusaajasta, jonka Nevalainen on kirjoittanut.

 

19. Kiusaamista oli vaikea huomata, sillä kuten Nevalainen sanoo, kiusaaja tunsi kohteensa. Hän tiesi, että kiusattu joutuu nauramaan mukana, muuten kiusaaminen pahenisi.

 

20. Jo tähän päivään mennessä on rikottu suojamuureja ja päästy käsiksi joihinkin salaisiin tietokantoihin. Tulevaisuudessa älytekniikan edelleen levittäytyessä ja kaiken sähköistyessä tietoturvasta / hakkeroinnista / nettirikollisuudesta tulee varmasti vielä isompi ongelma.

 

 

AINEISTOVIITTAUS, VÄLIMERKKIEN KÄYTTÖ

 

1. Muut veljekset kutsuvat häntä “mäyräksi” ja “kärnäveikoksi”.

 

2. Taustalla on ajatus “mutta eihän rakkaat veljekset tappele”.

 

3. Kirjoittaja esittelee miljöötä luettelemalla yksittäisiä, kokonaisuuteen kuuluvia asioita, kuten aaltopeltisiä sardiinisäilyketehtaita ja kapakoita.

 

4. Lukijan suora puhuttelu (“voit tuoda joulun iloa”) ja vähäisenkin avun korostaminen (“Jo pienehköllä summalla lapsi saa koulupuvun”) ovat retorisia keinoja, joilla teksti pyrkii vetoamaan nuorempaan väestöön.

 

5. Tekoja-lehden (4/2015) mainokset on suunnattu lehden lukijoille eli uskonnolliselle lehtiä lukevalle ikäluokalle.

 

6. Pääasiassa aikuisia koskee myös muistutus joulun tulosta: “- - on aika taas miettiä lahjoja kuusen alle paketoitavaksi.”

 

7. Viestiä vahvistetaan leipätekstissä, jossa Koskisen kerrotaan noudattavan terveitä elämäntapoja.

 

8. Otsikko on kyseenalainen: “Ruokaympyrä kerralla!”.

 

9. Vaaran uhatessa taistele tai pakene -reaktio on mahdollistanut jälkeläisten suojelun ja eloonjäämisen.

 

 

REKTIO, KONGRUENSSI

 

1. Lukijaa alkaa kiinnostaa, mikä Laurin “oma” rooli on, koska sillä voi hyvinkin olla merkitystä lähes tappeluksi muodostuneelle tilanteelle..

 

2. Lopun avoimuudesta huolimatta katkelmasta erottuvat selkeät draaman kaaren piirteet.

 

3. Tuntuu, kuin kaupunki kuolisi sardiinilaivastojen saapuessa ja heräisi eloon, kun viimeisetkin sardiinit on tölkitetty.

 

4. Joululahjaa kuumeisesti pohtivalle idea lahjoituslahjasta kuulostaa helpolta ja hyvältä lahjalta.

 

5. Pelolla on ollut kautta historian suuri merkitys yksilölle ja kansakunnille.

 

6. Mantelitumake käynnistää hälytyksen vaaran uhatessa, minkä jälkeen aivot arvioivat, onko pelkoon todellista syytä.

 

7. Kaikkia tunteita pidetään tärkeinä, ja kaikkiin niihin on omat syynsä.

 

8. Älylaitteet ja älyteknologia saattaisivat myös syrjäyttää ihmisen eri osa-alueissa.

 

9. Tekoäly pystyisi muillakin tavoilla pelastamaan ihmishenkiä.

 

10. Monet valitsevat lukioon menon - ei vain siksi, että saisivat lisää aikaa pohtia tulevaisuuden suunnitelmia - mutta myös siksi, että lukio sekä ylioppilaaksi pääsy avaavat lisää mahdollisuuksia.

 

11. Erityisesti läsnäolon puuttumisen merkityksestä on pyritty informoimaan kaikkia ihmisiä.

 

12. Fyysisesti paikalla on neljä henkilöä, mutta tilanteessa läsnä eivät varsinkaan perheen vanhemmat ole.

 

13. Siksi olisi hyvä saada kiusaaminen loppumaan mahdollisimman nopeasti, etteivät seuraukset olisi niin järkyttäviä ja lopullisia.

 

14. Älykello voi muuttua pakonomaiseksi vahdittavaksi,  ja sen mukaan muka tulisi toimia.


15. Uutta ja uskomatonta älytekniikkaa yritetään soveltaa kaikkeen maan ja taivaan välille. 

PASSIIVIMAISET RAKENTEET

 

1. Retoriikka ja sloganin omaiset lauseet, kuten “Ei enää turhakelahjoja” ja “Anna - - lahja, joka muuttaa - - elämän”, on suunnattu nuorille, jotka ostaisivat rahalla ennemmin hyödykkeitä.

 

2. Mainonnan kohderyhmä eli terveellisestä ruoasta kiinnostuneet on siis tavoitettu.

 

3. Muistiinpanot ja tehtävät on helppo kirjoittaa suoraan älylaitteilla eikä paperia enää tarvita.

 

4. Uskonnonvapaudella ei siis ole saavutettu täyttä tasa-arvoa aatesuuntien välille.

 

5. Jokavuotiset ylioppilaskisailut on taas polkaistu käyntiin.

 

6. Kuvissa  henkilöiden käsistä on puhelimet poistettu.

 

 

TARPEETON METATEKSTI, TOISTO

 

1. Esim.: Kyseinen tiedotuslehti on myös suunnattu uskonnosta kiinnostuneille, ja tämä näkemys yhdistää kaikkia kohderyhmiä.

 

2. Viime viikot ovat siis olleet monille ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville stressaavia.

 

3. Kirjoituksen mukaan näitä ihmisiä yhdistävät tietyt asiat, esimerkiksi se, että heidän empatiakyvyssään on ongelmia ja sydämessään vikaa.

 

4. On merkittävää osata osoittaa empatiaa muita kohtaan.

 

5. Eric Pickersgillin valokuvasarja ”Valokuvat Removed” (2015) puhuttelee katsojaa, koska niissä ihmiset eivät keskity asiaan, johon mahdollisesti kyseisellä hetkellä kuuluisi keskittyä.

 

6. Enää ei ole outoa nähdä seitsenvuotiasta uusin älypuhelin kädessään kuten vielä 10 vuotta sitten saattoi olla.

 

7. Totta kuitenkin on, että hyvillä arvosanoilla on parempi mahdollisuus päästä yliopistoon kuin A:n papereilla.

 

8. Ylioppilaskirjoituksilla päästään varmistamaan myös se, että kukaan ei porskuttele lukioita läpi aukaisematta oppikirjoja kertaakaan.

 

 

TYYLI, EPÄTARKKA SANAVALINTA

 

1. Kiven romaanista otetun katkelman avainhahmoksi osoittautuu Lauri.

 

2. Siihen tehtävään valitaan veljistä vanhin, Juhani.

 

3. Veljesten väliset suhteet Seitsemän veljestä -romaanin katkelmassa (otsikko)

 

4. Aleksis Kivi on julkaissut romaanin Seitsemän veljestä vuonna 1870.

 

5. Tekstissä ilmenee veljesten välillä olevan tietynlainen ryhmäjako vanhimpiin ja nuorimpiin.

 

6. Siten myös hänen välinsä veljiensa kanssa ovat selvänä lämpimämmät kuin humalassa.

 

7. Näin luodaan inhimillinen ja helposti samaistuttava kuva avunsaajista.

 

8. Kahdessa seuraavassa kohdassa vedotaan siihen, että jokin sinulle turha tai tarpeeton voi olla jollekin hyvin tärkeä.

 

9. Siellä tapahtuu päivisin monenlaista ja liikkuu paljon erilaisia ihmisiä,. mutta työpäivän jälkeen kaikki muuttuu.

 

10. Tekstissä puhutellaan lukijaa suoraan.

 

11. Kuva nälkäisestä lapsesta ja äidistä saa erityisesti perheelliset ihmiset ajattelemaan valintojaan.

 

12. Mainos pyrkii tekemään mainoskasvosta samaistuttavan ihmisen laajahkolla henkilön esittelyllä, aina vaatimattomaan koulutustaustaan asti.

 

13. Myös epämääräinen tuotteen käytön selostaminen jättää lukijan epätietoiseksi siitä, kuinka tuotetta tulisi oikeasti käyttää.

 

14. Lukija toimii kirjan “herrana” luodessaan mielessään teoksen miljöön henkilöineen oman näkemyksensä mukaisesti.

 

15. Ajatteluni assosioitui pohdintaan siitä, kumpi onkaan lopulta suositumpi kokemus: kirjan lukeminen vai elokuvan katsominen?

 

16. Nykyisin kunnollisia taistele tai pakene -tilanteita tulee harvoin vastaan, - -.

 

17. Uusiutumattomuuden ja kestämättömän kulutuksen trendi ovat harmittavan yleis älytekniikassa.

 

18. Tarvittava tieto on muutaman klikkauksen päässä puhelimella eikä se tuota suurempaa vaivaa.

 

20. Eniten älyvaatteista hyötyisivät kilpaurheilijat, sillä heille kehon reaktiot harjoituksen aikana tuovat tärkeää tietoa, mikä on kehittymisen kannalta oleellista.

 

21. Nyt kun olen kaikki patoutuneet tunteet saanut vuodatettua, voin todeta, että ylioppilaskirjoituksia tarvitaan muuhunkin kuin paineensietokyvyn kasvattamiseen.

 

22. Läsnäolo, katoava kansanperinne

 

23. Selät vastakkain ja mietteliäät ilmeet kasvoillaan molemmat taistelevat omien ajatusten parissa.

 

24. Mielestäni vastaus kysymykseen ei ole niin yksioikoinen..

 

 

OIKEINKIRJOITUSRIKKEET

 

1. Tämän takia myös kiistely haluttiin saada loppumaan, ettei kenellekään sattuisi mitään.

 

2. Nimitykset lisäävät  aggressiivisuutta veljesten välillä, mutta eivät johda väkivaltaisiin kanssakäymisiin.

 

3. Väreillä ja kuvilla kiinnitetään lukijan huomio.

 

4. Osakkeiden lahjoittaminen on verotonta, mikä myös auttaa saamaan ihmiset puolelleen.

 

5. Tekstin yläpuolella on myös hellyttävä kuva suloisesta tummaihoisesta lapsesta kuvaamassa mahdollista avunsaajaa.

 

6. Niin adjektiiveja, substantiiveja kuin verbejäkin käytetään runsaasti miljöön kuvauksessa.

 

7. Näin epäilyt tuotetta kohtaan koetetaan kumota.

 

8. Ei siis tarvitse olla mikään kilpaurheilija käyttääkseen lisäravinteita.

 

9. Pienenä pelkäsin sängyn alla asuvaa “mörköä” enkä uskaltanut nukkua sen takia.

 

10. Ylioppilaskirjoitukset ovat saaneet viime aikoina paljon kritiikkiä vanhoillisuudestaan, - -.

 

11. Ajatus siitä, että jotkut vain syntyvät pahoiksi ja sydämettömiksi, herättää kysymyksiä.

 

12. Nykyään on trendikästä, jos omistaa heti uusimman älypuhelimen, vaikka se ei vanhasta välttämättä paljoa eroakaan.

 

13. Muun muassa Kiinassa on jo ensimmäisiä älykeittiöitä, jotka kokkaavat aterian käyttäjän valitsemalla reseptillä eikä itse tarvitse tehdä juuri mitään.


14. Älytekniikan avulla voidaan luoda aivan uusia oppimismetodeja ja -ympäristöjä.

 

15. Älytekniikka mahdollistaa hiljaisemmallekin oppilaalle keinon ilmaista itseään.

 

16. Se luo katselijalle surullisen vaikutelman.

 

17. Tekstin on tarkoitus herättää lukijoita ajattelemaan kiusaajan olevan paha, sydämetön ihminen.

 

18. On kuitenkin vaikea kuvitella, että kenkien hakeminen sukkasillaan mutaiselta pellolta olisi ollut hauskaa.

 

19. Koin itsekin hänen empatiakyvyn puutteensa takaraivossani, kun hän heitti minua jääkimpaleella päähän.

 

20. Ihmiset eivät pysty keskittymään kaikkeen yhtä aikaa ja jos antaudumme älyteknologialle, on se mahdollisesti pois muilta intohimoiltamme./ Ihmiset eivät pysty keskittymään kaikkeen yhtä aikaa ja mitä enemmän antaudumme älyteknologialle, sitä vähemmän aikaa jää muille intohimoillemme.

 

21. Kirkon merkitys keskiajalla kasvoikin lopulta suuremmaksi kuin koskaan aiemmin.

 

22. Kristityt tekivät ristiretkiä syrjäisille seuduille.

 

23. Miksikäs ei tämä menestymisen ABC toimisi tulevaisuudessakin valitulla opintopolulla tai työuralla.  

 

 

VERTAILUMUODOT

 

1. Lauria lukuun ottamatta muut veljekset ovat mitä ilmeisimmin hyvää pataa keskenään.

 

2. Se lisää tekstiin asiantuntevampaa otetta.

 

3. Voiko yksi tuote täydentää muuten heikkolaatuisen syömisen?

 

4. Ylioppilaskirjoitukset ovat lukiolaiselle samanaikaisesti sekä stressaavinta että jännittävintä aikaa tulevaa ajatellen.

 

5. Vanhemmat ihmiset, jotka voivat aina valita luettavat kirjansa vapaasti, saattavat taas kokea kirjat miellyttävämmiksi.