Kansainvälisiä julkaisuja

Kansainvälisen yhteistyön aloittaneelle professorille juhlanumero

Tanja Janssen ja Martine Braaksma ovat toimittaneet erikoisnumeron L1 – Educational Studies in Language and Literature  prof. Gert Rijlaarsdamin kunniaksi. Hän jää eläkkeelle 2018 lopussa Amsterdamin yliopiston kielikasvatuksen professorin virasta.

Gert Rijlaarsdam oli L1:n toimittajana useita vuosia ja on tutkinut varsinkin kirjoittamisen opetusta. Hänellä on ollut erityinen taito saada ihmisiä yhteen ja osallistumaan mm. kongresseihin. Hän järjesti kongressin Amsterdamiin ja sen jälkeen IAIMTE eli International Association for the Improvement of Mother Tongue Educationon pitänyt kongresseja joka toinen vuosi. Seuraava kongressi on Lissabonissa 2019. Yhdistyksen nimi on muuttunut ARLE:ksi eli The International Association for Research in L1 Education.

Gert on tutkinut kirjoittamista väitöskirjastaan lähtien. Se käsitteli ikätovereiden vaikutusta opiskelijan kirjoittamiseen. Hän on kirjoittanut EARLIn (European Association for Research on Learning and Instruction) julkaisuun Journal of Writing Research. Hän on ollut mukana kirjasarjassa Studies in Writing, jota on yli 30 nidettä.

Gertin kirjoittamisen opetuksen teoriasta erottuu kaksi tekijää. Kirjoittajan täytyy ponnistella kahden agendan kanssa. Hänen täytyy tuottaa tekstiä (kirjoittamisagenda) ja kehittää itseään kirjoittamaan oppimisessa (oppimisen agenda). Kirjoittaja tarvitsee lukijoita, myös luokkatilanteissa muiden opiskelijoiden tarkkaileminen saa kirjoittajan näkemään tehtävänsä monipuolisemmin kuin vain yksin kirjoittaen.

Gert on ollut 19 vuotta hollannin kielen ja kirjallisuuden opettajana koulussa. Hän rakentaa siltaa tutkimuksen ja käytännön välille. Hän tekee käytäntöön suuntautuvaa tutkimusta.

 

A special issue in honor of Gert Rijlaarsdam ‘Making Connections: Studies of Language and Literature Education’ (2018)

Edited by L. Araujo, N. Elf, R. Funke, T. Janssen, J. van Rijt, M. Schrijvers, & S. K. Tse

(https://l1.publication-archive.com/show-issue/64)

 

For L1, Gert has been initiator from the beginning in 2001, and, at present, still functions as mentor and patron. The special issue comprises contributions written by friends, students, and fellows acknowledging the outstanding role of Gert for the journal and the community. 

 

Contents

Introduction, by T. Janssen & M. Braaksma

L1-Educational Studies in Language and Literature, 18, 1-10 

doi: 10.17239/L1ESLL-2018.18.03.12

 

Learning to write: Observation, modeling, and interaction in the classroom, by L. Allal

L1-Educational Studies in Language and Literature, 18, 1-10

doi: 10.17239/L1ESLL-2018.18.03.02

 

Texts that teach: Examining the efficacy of using texts as models, by D. Myhill, H. Lines & S.M. Jones

L1-Educational Studies in Language and Literature, 18, 1-24

doi: 10.17239/L1ESLL-2018.18.03.07

 

An example of an L2-writing strategy: NOVSKEV, by F. Kox & H. van den Bergh

L1-Educational Studies in Language and Literature, 18, 1-12

doi: 10.17239/L1ESLL-2018.18.03.06

 

Beyond publication: Social action as the ultimate stage of a writing process, by L.L. Johnson, P. Smagorinsky, J. Chisam & K. Wargo

L1-Educational Studies in Language and Literature, 1-21

doi: 10.17239/L1ESLL-2018.18.03.09

 

High-quality writing instruction in Dutch primary education. A framework for national assessment, by D. van Weijen & T. Janssen

L1-Educational Studies in Language and Literature, 18, 1-41

doi: 10.17239/L1ESLL-2018.18.03.03

 

Effects of writing instruction on adolescents’ knowledge of writing and text quality in history, by J. van Drie, T. Janssen & T. Groenendijk

L1-Educational Studies in Language and Literature, 18, 1-28

doi: 10.17239/L1ESLL-2018.18.03.08

 

Teaching reading strategies in science and social sciences in secondary education, by W. Admiraal, P.W. van Schaik, A.A. Bastiaanse & N.S. van Schaik-Maljaars

L1-Educational Studies in Language and Literature, 18, 1-15

doi: 10.17239/L1ESLL-2018.18.03.04

 

Learners’ approaches to poetic metaphor: A think aloud study with secondary school students in Grade 6 and 9, by I. Pieper & B. Strutz

L1-Educational Studies in Language and Literature, 18, 1-35

doi: 10.17239/L1ESLL-2018.18.03.05

 

Students responding to a short story: An explorative study of verbal and written responses, by T. Janssen & M. Braaksma

L1-Educational Studies in Language and Literature, 18, 1-18

doi: 10.17239/L1ESLL-2018.18.03.11

 

English-medium instruction in Dutch higher education: a policy reconstruction and impact study, by I. Breetvelt

L1-Educational Studies in Language and Literature, 18, 1-24

doi: 10.17239/L1ESLL-2018.18.03.10

 

Pride and prejudice? Judging non-native pronunciation of English, by T. Koet & H. van den Bergh

L1-Educational Studies in Language and Literature, 18, 1-13

doi: 10.17239/L1ESLL-2018.18.03.01

 

L1 – Educational studies in language and literature

* Developing an interactive software application to support young children’s inference-making

Authors: Kristen L. McMaster; Panayiota Kendeou; Britta Bresina; Susan Slater; Kyle Wagner
Repository: L1 Educational Studies in Language and Literature
Publication date: 2019-09-28
Link: https://l1.publication-archive.com/publication/1/1830


* The role of literature in the classroom: How and for what purposes do teachers in lower secondary school use literary texts?

Authors: Ida L. Gabrielsen; Marte Blikstad-Balas; Michael Tengberg
Repository: L1 Educational Studies in Language and Literature
Publication date: 2019-10-01
Link: https://l1.publication-archive.com/publication/1/1839