LOPS20212-kysely

LOPS2021-KYSELY ÄOL:n LUKIOJÄSENILLE

 

Paikallinen työ lukion uuden opetussuunnitelman laatimiseksi on alkanut tai alkamassa kunnissa. LOPS2021-perusteissa annetaan oppiainekohtaisia paikallisia opetussuunnitelmia varten raaka-aineet, moduulit, joiden avulla suunnitellaan omia opintojaksoja.

ÄOL haluaa tukea LOPS-työtä ja koota ideoita sekä oman oppiaineen sisäistä että oppiaineiden välisistä opintojaksoista. Toivomme, että lukiojäsenemme vastaavat oheiseen kyselyyn 8.3. mennessä (huom. hiihtolomat). Laadimme saapuneista ideoista koosteen, jonka julkaisemme kaikkien LOPS-työn tueksi. Tuloksista raportoidaan myös Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumissa elokuussa.

Vastaa niihin kysymyksiin, jotka ovat oman lukiosi kannalta relevantteja.

Kiitos vastaamisesta ja intoa LOPS-työhön!