Luku- ja kirjoitustaidon tehtävät

Tehtävät-pääsivulla voi selata tehtäväpankkia ja luoda omia tehtäviä ja koemateriaalia. Samalla sivulla näkyvät opiskelijoiden opettajalle palauttamat tehtävät.


Tehtäväpankista löytyvät kielenhuollon, lukutaidon ja kirjoitustaidon tehtävät. 

Lukutaidon tehtävät jakautuvat A- ja B-osiin. A-osan tehtävissä aineistot ovat asia- ja mediatekstejä, B-osan tehtävissä fiktiivisiä tekstejä (ylempi kuva).

Kirjoitustaidon tehtävät on luokiteltu teemoittain (alempi kuva).

Kaikki ylläpitäjän lisäämät tehtävät ovat näkyvissä sekä opettajille että opiskelijoille. Kun opettaja haluaa teettää opiskelijoilla tietyn tehtävän, riittää, että kertoo, mistä kategoriasta ja minkä niminen tehtävä tehdään (esim. Lukutaito, Tehtävistö A2: Kolumnin teesi ja kohderyhmä). Valmiita tehtäviä on mahdollista lisätä myös koetehtäviksi, mutta kannattaa huomioida se, että ne ovat opiskelijoiden nähtävissä kaiken aikaa.


 

Opettaja pääsee luomaan omia tehtäviä Tehtävät-sivulla.


 

Luo omia tehtäviä -painikkeesta opettaja pääsee luomaan uusia tehtäviä. Samalla sivulla näkyvät myös aiemmin luodut omat tehtävät.


Tehtävän luominen aloitetaan määrittämällä aihealue (kielenhuolto/lukutaito/kirjoitustaito) ja kategoria. Nämä ovat tärkeitä, koska niiden perusteella tehtävä sijoittuu oikeaan paikkaan ja on löydettävissä. Vaikeustason voi valita tai jättää valitsematta. Taso ei näy opiskelijalle. Jos tasoa ei valitse, ohjelma merkitsee tehtävän tasoksi 1:sen.

Lukutaidon tehtävää luotaessa valitaan A- tai B-kategoria sen mukaan, onko teksti fiktiivinen vai ei. Kirjoitustaidon tehtävää luotaessa kategoriaa ei tarvitse valita. Käyttöön vain kokeissa -rasti takaa, että opiskelijat eivät näe tehtävää ennen opettajan valitsemaa hetkeä.

Tehtävä kannattaa nimetä niin, että tunnistaa sen itse. Tämä helpottaa tehtävän lisäämistä kokeeseen. Jos jättää valitsematta Käyttöön vain kokeissa -laatikon, tehtävä ilmestyy välittömästi näkyviin oman ryhmän opiskelijoille.


 

Aineistoa voi käyttää tai olla käyttämättä. Listalta voi valita valmiin aineiston tai luoda uuden, oman aineiston. Lähes kaikki valmiit aineistot ovat käytössä ylläpitäjän luomissa luku- ja kirjoitustaidon tehtävissä, mutta niitä voi ilman muuta hyödyntää omissakin tehtävissä.

Sivun alaosassa näkyvässä esikatselussa voi tarkastella valitsemaansa aineistoa, joka aukeaa Näytä aineisto -painikkeesta. Koska aineistoa ei näe ennen kuin sen on valinnut, kannattaa kaikki mielenkiintoiselta vaikuttavat aineistot valita. Turhat voi lopullisen valinnan jälkeen poistaa mustasta miinusmerkistä, joka ilmestyy aineistolistaan kunkin rivin loppuun.


 

Valmiiden aineistojen sijaan voi käyttää omaa aineistoa. Luo uusi -valinta avaa ikkunan, jossa aineiston saa lisättyä.

Oma aineisto täytyy nimetä. Linkin voi lisätä, jos aineisto on saatavissa sähköisenä. Valmiissa aineistossa suurin osa sähköisistä teksteistä on linkin takana, mutta mikään ei estä kopioimasta tekstiä aineistokenttään. Kenttään voi myös lisätä mm. kuvia, videoita ja linkkejä.

Oman aineiston voi lisätä ehdolle yleiseen aineistopankkiin valitsemalla kohdan Lisää yleiseen käyttöön. ÄOL tarkistaa ehdotukset ennen hyväksymistä.


Tehtävänannon kirjoittamisen jälkeen tehtävä tallennetaan. Aineiston lisäksi kokonaista tehtävää voi ehdottaa lisättäväksi Älyyn. ÄOL tarkistaa ehdotukset ennen hyväksymistä.