Kielenhuoltotehtävät

 

Älyssä on valmiita kielenhuollon, lukutaidon ja kirjoitustaidon tehtäviä. Kaikki ylläpitäjän lisäämät tehtävät ovat näkyvissä sekä opettajille että opiskelijoille.

 

Opiskelija saa valita, minkä kategorian tehtäviä haluaa tehdä.
Ohjelma antaa tehtäviä satunnaisessa järjestyksessä.
Vastauksen jälkeen ohjelma kertoo oikean vastauksen.

 

Opiskelija näkee Kielenhuolto-kategoriat, joista voi valita haluamansa. Valinnan jälkeen avautuu tehtäväsivu, jossa ohjelma antaa yksitellen kategorian tehtäviä satunnaisessa järjestyksessä. Kunkin tehtävän jälkeen ohjelma kertoo, oliko vastaus oikein vai väärin, ja selittää syyn.


Opettaja näkee Kielenhuolto-kategorian kunkin alakategorian tehtävistä listauksen. Suurennuslasilla voi tarkastella tehtäviä ilman, että jokaista tehtävää tarvitsee erikseen avata. Ominaisuus on hyödyllinen, jos tekee kielenhuollon koetta. Opettajan näkymässä on myös tehtävien vaikeustaso, jota voi käyttää esimerkiksi koetehtävien järjestyksen perusteena. Tehtävät avautuvat niitä klikkaamalla. 


 

Kun tehtävän avaa, sen voi valita osaksi omaa koetta.

 

Huom.! Koe täytyy luoda ensin.


 

Opettajan ei tarvitse tarkistaa opiskelijoiden kielenhuoltotehtäviä, sillä Äly antaa opiskelijoille välittömän palautteen.


 

Opettaja pääsee luomaan omia tehtäviä Tehtävät-sivulla.


 

Luo omia tehtäviä -painikkeesta opettaja pääsee tarkastelemaan aiemmin luomiaan ja luomaan uusia tehtäviä.


Tehtävän luominen aloitetaan määrittämällä aihealue (kielenhuolto/lukutaito/kirjoitustaito) ja kategoria. Nämä valinnat ovat tärkeitä, koska niiden perusteella tehtävä sijoittuu oikeaan paikkaan ja on löydettävissä. Vaikeustason voi valita tai jättää valitsematta. Taso ei näy opiskelijalle. Jos tasoa ei valitse, ohjelma merkitsee tehtävän tasoksi 1:sen.

Kielenhuolto-kategorian tehtävissä tehtävätyypin valinta määrää sen, millainen tehtävästä tulee. Mihin tahansa tehtävätyyppiin voi lisätä aineiston, mutta vain aineistotehtävässä on vastauskenttä, johon opiskelija voi kirjoittaa vapaasti pitkänkin vastauksen. Kielenhuoltotehtävissä hyödyllisimmät tyypit ovat täyttötehtävä ja monivalinta.

Tehtävä kannattaa nimetä niin, että tunnistaa sen itse. Tämä helpottaa tehtävän lisäämistä kokeeseen. Jos jättää valitsematta Käyttöön vain kokeissa -laatikon, tehtävä ilmestyy välittömästi näkyviin oman ryhmän opiskelijoille.


Täyttötehtävän luominen, alasvetovalikot


Valitse oikea aihealue ja kategoria. Lisää tarvittaessa aineisto. Perinteisissä kielenhuoltotehtävissä harvemmin tarvitaan erillistä aineistoa. Kirjoita tehtävänanto. Valitse sen jälkeen tehtävän tyypiksi alasvetovalikot.

Alasvetovalikot sopivat hyvin sellaisiin tehtäviin, joissa opiskelijoiden täytyy valita oikea vaihtoehto kahdesta tai useammasta sanasta tai lausekkeesta.


Klikkaa Lisää elementti -painiketta. Viereisessä esimerkkitehtävässä opiskelijan täytyy valita, onko lauseen subjekti nominatiivissa vai genetiivissä.

Tyyppi-kentässä valitaan, onko esimerkin ensimmäinen elementti teksti vai vastauskenttä. Tekstinä syötetään sellaiset tehtävän osat, joissa opiskelijan ei tarvitse tehdä valintoja. Esimerkissä kenttään syötetään tekstinä lauseen alku "Opettaja muistutti, että".


Ohjelma antaa automaattisesti seuraavan elementin tyypiksi vastauskentän. Vastausvaihtoehtoja saa plusmerkistä lisää. Esimerkkitehtävässä vaihtoehdot ovat "essee" ja "esseen".

Älä unohda merkitä oikeaa vastausta! Vaihtoehtojen järjestyksellä ei ole väliä, koska ohjelma sekoittaa niitä automaattisesti. Tallenna lopuksi.


Tallentamisen jälkeen ohjelma valitsee taas automaattisesti tyypiksi tekstin. Esimerkkilauseessa kenttään syötetään "täytyy olla valmis ensi viikolla." ja tallennetaan. Tehtävä on nyt syötetty ohjelmaan. Avatuvan vastausvaihtoehtoikkunan saa sulkea yläkulman rastista.


 

Lisää oikean vastauksen selite. Ohjelma näyttää selitteen opiskelijalle, kun hän on tehnyt tehtävän. Esikatseluikkunassa näet, miltä tehtävä näyttää.

Tallenna lopuksi koko tehtävä vihreästä tallenna-painikkeesta. Jos haluat, voit lisätä tehtävän ehdolle yleiseen tehtäväpankkiin. ÄOL tarkistaa ehdotukset ennen hyväksymistä.


Täyttötehtävän luominen, vastauskentät


 

Aloita tehtävän luominen samalla tavalla kuin edellisessä esimerkissä. Valitse tehtävän tyypiksi vastauskentät.

Vastauskenttä sopii hyvin tehtäviin, joissa opiskelijan täytyy muistaa esimerkiksi tietty käsite.

Lisää ensimmäinen elementti ja tallenna. Esimerkkitehtävässä kentässä lukee "Loppusointu tunnetaan nimellä".


Ohjelma antaa automaattisesti seuraavan elementin tyypiksi vastauskentän. Vastausvaihtoehtoja saa plusmerkistä lisää. Esimerkkitehtävässä on vain yksi oikea vastaus, joka on "riimi".

Älä unohda merkitä oikeaa vastausta! Tallenna lopuksi.


Tallentamisen jälkeen ohjelma valitsee taas automaattisesti tyypiksi tekstin. Esimerkkilauseessa kenttään merkitään pelkkä piste, joka päättää virkkeen. Lopuksi tallennetaan. Tehtävä on nyt syötetty ohjelmaan. Avatuvan vastausvaihtoehtoikkunan saa sulkea yläkulman rastista.


 

Vastauskenttätehtävissä on erittäin tärkeää kirjoittaa selitekenttään oikea vastaus, koska Äly näyttää vain onko vastaus oikein vai väärin. Esimerkkitehtävässä selitekentässä lukee: "Loppusointu tunnetaan nimellä riimi". Näin myös väärin vastannut opiskelija saa kerrattua oikean käsitteen.


Tallenna lopuksi koko tehtävä vihreästä tallenna-painikkeesta. Jos haluat, voit lisätä tehtävän ehdolle yleiseen tehtäväpankkiin. ÄOL tarkistaa ehdotukset ennen hyväksymistä.


Monivalintatehtävän luominen


 

Valitse oikea aihealue ja kategoria. Tehtävätyypiksi valitse monivalinta. Nimeä tehtävä ja merkitse, haluatko tehdä koetehtävän vai lisäätkö tehtävän heti opiskelijoiden näkyviin. Lisää tarvittaessa aineisto. Perinteisissä kielenhuoltotehtävissä harvemmin tarvitaan erillistä aineistoa. Kirjoita tehtävänanto.

Kirjoita vastausvaihtoehdot. Saat Lisää uusi vastausvaihtoehto -painikkeesta luotua niin monta vaihtoehtoa kuin haluat. Jos luot niitä vahingossa liikaa, voit poistaa ylimääräiset mustalla miinusmerkki-painikkeella.

Muista merkitä oikea vastaus! Lisää lopuksi oikean vastauksen selite. Esikatseluikkunassa näet, miltä tehtävä näyttää.

Tallenna lopuksi koko tehtävä vihreästä tallenna-painikkeesta. Jos haluat, voit lisätä tehtävän ehdolle yleiseen tehtäväpankkiin. ÄOL tarkistaa ehdotukset ennen hyväksymistä.