Yo-kokeen sähköisen ÄLY-alustan koulutus alkaa syksyllä 2017

26.4.2017

Koulutusta tullaan järjestämään yhteistyössä ÄOL:n paikallisyhdisrtystan kanssa lukuvuonna 2017-2018. Kun paikkakuntakohtainen koulutuskalenteri valmistuu, se julkaistaan täällä.