Kutsu Äidinkielen opettajain liitto ry:n vuosikokoukseen 2019

14.11.2018

Äidinkielen opettajain liitto ry:n vuosikokous pidetään 20.1.2019 klo 9.30 Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10 Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Vuosikokouksessa vahvistetaan menneen kauden toimintakertomus ja päätetään liiton linjasta, toiminnan painopisteistä ja taloudesta vuodeksi eteenpäin sekä hyväksytään kuluneen kauden tilinpäätös. Kokous valitsee kolme jäsentä hallitukseen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Reetta Nyman, Helena Raski ja Jonna Riikonen, joista Nyman ja Raski ovat edelleen vaalikelpoisia. Uudet ehdokkaat esitellään ohessa. Liiton jäsenet voivat asettaa omia ehdokkaitaan myös kokouksessa. Vuosikokouksessa vaalikelpoisia, ääni- ja puhevaltaisia ovat kaikki ÄOL:n jäsenet.

Paikallisyhdistysten ehdotukset ÄOL:n hallitukseen

 

Keski-Suomen äidinkielen opettajat ry. esittää ÄOL:n hallitukseen Gradiassa ammatillisen puolen äidinkielen opettajana työskentelevää Mari Erhoa. Marilla on lisäksi vahva tausta perusopetuksen opettajana Keski-Suomessa. Hän opettaa myös jonkin verran lukiokursseja kaksoistutkinto-opiskelijoille. 

Mari Erho on laatinut perusopetuksen verkko-opetusmateriaaleja, suunnitellut tehtäväkokonaisuuksia yleisötyön tueksi Jyväskylän kaupunginteatterille sekä ollut mukana Kopioston Kopiraittila-hankkeessa asiantuntijana. ÄOL:n hallituksessa Mari Erho haluaa erityisesti tuoda esiin ammatillisen puolen näkemyksiä. 

Mari Erho on aktiivisesti mukana monissa eri yhteisöissä, ja hänellä on useita kunnallisia luottamustoimia. Tällä hetkellä hän on KSÄO:n hallituksen jäsen ja tiedotusvastaava. Hän toimii myös Suomen kauppa- ja kulttuuriopettajat ry:ssä ja Muuramen kunnan opetuspalveluiden kehittämisen toimikunnassa sekä eri koulujen vanhempainyhdistyksissä.

Monipuolinen ja aktiivinen Mari Erho Keski-Suomesta ÄOL:n hallitukseen!

 

Lahden seudun äidinkielen opettajat ry esittää yhdistyksen puheenjohtajaa Teresa Rautapäätä ÄOL:n hallituksen jäseneksi.

Rautapää toimii Vääksyn Yhteiskoulussa peruskoulun ja lukion yhteisenä lehtorina. Erityisen kiinnostunut hän on lukio-opetuksen kehittämisestä: lukiolaki ja uudistuva lukion opetussuunnitelma vaativat lähivuosina liitolta väkeviä lausuntoja ja toimia. Rautapää ei pelkää visioida ja vaikuttaa. Eniten hän nauttii saadessaan toimia käytännössä. 

Nykynuorten luku- ja kirjoitustaidot ovat herättäneet laajaa huolta. Kahden eri asteen opettajana Rautapäällä on monipuolista ammatillista näkemystä esimerkiksi siitä, millaisia oppijoita peruskoulusta lukioon siirtyy. Hän haluaa olla vaikuttamassa sekä yläkoululaisten että lukiolaisten kirjoittamistaitoihin.

Rautapää innostuu ja innostaa! Vaikuttaminen ja yhteisten tavoitteiden eteen tehtävä työ ovat hänelle tuttuja. Hänellä on erityistä hallinnollista näkemystä vankan, yli kymmenvuotisen järjestötoiminnan ansiosta.

 

Pohjois-Kymen äidinkielen opettajat ry. ehdottaa Taina Timonen-Keskimäkeä ÄOL:n hallituksen jäseneksi. Timonen-Keskimäki työskentelee Kouvolassa Kuusankosken lukiossa äidinkielen ja kirjallisuuden sekä psykologian lehtorina. Lisäksi hänellä on S2-opettajan pätevyys.

Timonen-Keskimäki on mukana lukion kehittämistyössä Opetushallituksen alaisessa lukioiden kehittämisverkoston Uusi lukio – uskalla kokeilla -hankkeessa. Hän kehittää koulussaan opiskelijoiden vertaisohjaamista. Timonen-Keskimäki on ÄOL:n paikallisyhdistyksen Pohjois-Kymen äidinkielen opettajat ry:n monivuotinen jäsen.

Timonen-Keskimäki pitää tärkeänä, että äidinkielen ja kirjallisuuden merkityksestä käydään aktiivista keskustelua yli oppiainerajojen, sillä oppiaineemme hallinta on hänen mielestään pohja muulle oppimiselle. Erityisesti muuttuvassa lukiossa on tunnustettava äidinkielen ja kirjallisuuden rooli sekä tärkeänä yleissivistävänä aineena että muita oppiaineita tukevana opetuksen kivijalkana. Kirjallisuutta pääaineenaan opiskellut Timonen-Keskimäki on erityisen kiinnostunut kirjallisuuden opetuksen kehittämisestä.