Kyselyn avulla pohtimaan kulttuurista moninaisuutta kouluissa

24.11.2017

Opetushallitus kutsuu nuoria pohtimaan kulttuurista moninaisuutta ja erilaisuuksien kohtaamista kouluissa. Tavoitteena on saada käsitys siitä, mitä kulttuurinen moninaisuus nuorille tänään merkitsee ja mitä on avarakatseisuus suomalaisissa kouluyhteisöissä tällä hetkellä. Nuorilla on nyt tilaisuus kertoa virtuaalisessa aivoriihessä omat näkemyksensä ja arvioida myös toisten osallistujien ideoita. Osallistumisaikaa on 14.12.2017 saakka. Ajatukset ja näkemykset pysyvät nimettöminä eikä yksittäisiä vastaajia voi vastausten joukosta tunnistaa – oikeita tai vääriä vastauksia ei ole, joten omat ajatukset voi kertoa rohkeasti!Tulokset tuodaan esille laajasti eri medioissa ja niiden avulla osallistutaan yhteiseen keskusteluun kulttuurisesta moninaisuudesta. Kyselyä voi käyttää aihepiirin käsittelyyn myös opetuksessa.

Linkit kyselyyn (kyselyn alussa on tervehdys ja ohje nuorille vastaajille):

suomeksi: www.fountainpark.fi/kulttuurinenmoninaisuus