Äidinkielen opettajain liiton talvipäivät 20.–21.1.2018


Aika: 20.-21.1.2018
Paikka: Tammerkosken lukio, Tampere

Kohtaamisia – ajassa, tilassa, kielessä