Virke


Äidinkielen opettajain liiton tärkein tiedotuskanava on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti Virke. Virkkeen linjasta ja sisällöstä vastaavat hallituksen valitsemat päätoimittaja ja toimitusneuvosto. Lehden päätoimittajana toimii Jaana Ristimäki ja toimitussihteerinä toimii toiminnanjohtaja Anne Helttunen.

Virkkeen rinnalla toimii näillä sivuilla netti-Virke, joka jatkaa siitä, mihin printtilehti jää. Keskeisimmät Virkkeessä olleet keskustelunaiheet siirtyvät nettilehteen blogeiksi, joissa koko lukijakunta voi jatkaa keskustelua.


Haluatko kirjoittaa Virkkeeseen?


Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan Virkkeeseen tai netti-Virkkeeseen, ota ensin yhteyttä lehden päätoimittaja Jaana Ristimäkeen tai toimitussihteeri Anne Helttuseen sopiaksesi kirjoituksesi aiheesta, aikataulusta ja sopivuudesta Virkkeeseen.

Printtilehteen tulevan kirjoituksen sopiva pituus on aiheesta ja tekstilajista riippuen 300–1200 sanaa. Mielipidekirjoituksen enimmäispituus on 300 sanaa. Kirjoituksen tulee sisältää pääotsikko, ingressi sekä väliotsikointi. Olisi myös hyvä, jos kirjoittajalla olisi tarjota kuvamateriaalia kirjoitukseen. Valmiin kirjoituksen voi toimittaa sähköpostilla päätoimittajalle tai toimitussihteerille. Liitä mukaan yhteystietosi.

Virkkeen toimitusneuvosto pidättää itsellään oikeuden lyhentää kirjoituksia.


VERKKOVARAANI